Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Wichmonders! Bewoners van Vierkakker!  Op deze schitterende zaterdagochtend schrijf ik u vanuit de pastorie om u te berichten over uw kerk, waar de lofzang doorgaat. Oh ja! Want hoe zouden wij de Heere niet loven en danken voor zo’n mooie schepping?  De zon schijnt en mijn vrouw en ik hebben net de kerstboom uit de tuinkamer verwijderd (ja, we zijn daar wat laat mee, het is al 18 januari, maar in mijn leven ben ik altijd aan de late kant geweest, een karaktertrekje). Hij heeft een plaats gekregen tussen de berken in de pastorietuin.  En de krokussen steken hun hoofdjes al uit boven het gras. We gaan op naar de lente. Maar eerst de mooie wintertijd! Als die is zoals vandaag, met een gloed aan zonnestralen die hun weg banen tussen de kale takken van de bomen tot op mijn Ikeabureautje in de oude studeerkamer van Wichmonds mooie pastorie,  ja, dan mag die wintertijd voor mij nog wel even doorgaan!  Het is heerlijk!  Er is veel narigheid op de wereld, dat is waar, en het leven is vaak  een strijd, maar er is ook de pracht van de natuur, en de zon die zacht schijnt op een winterdag, en de vorst op het gras dat er wit van blinkt! Wie kan dan de verleiding weerstaan om op zondag naar de kerk te gaan en de Heere te danken en te loven voor al Zijn goedheid, om te beginnen voor dit mooie hoekje op de aarde waar wij even mogen verblijven?! Gisterenavond, vrijdag, hebben we de lofzang geoefend: mooie nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek. Lezer, wat is dat toch ook weer een mooi geschenk dat we in de kerk gekregen hebben in onze tijd: het nieuwe liedboek!  Het staat bol van prachtige nieuwe teksten en melodieën, en dan ook nog de gouden ouden erin opgenomen!  Heeft u hem al gekocht?  Moet u beslist doen, u kunt hem niet missen. In Wichmond oefenen we nieuwe liederen op de vrijdagavond, met ds Deddie van Alphen (niet iedere vrijdag: de volgende oefening is op 13 februari, 19.30 uur, Withmundi – iedereen welkom.) Gisterenavond waren we met z’n elven!  Het was een plezier! En morgen in de kerk willen we de vruchten van ons werk plukken. Wat zeg ik? Wil de Heer de vruchten plukken van ons werk, in de eredienst Hem ten ere, ja, Hij ziet er naar uit en Hij wil het horen!  We zullen ons best doen! Wichmonders, lezers in Vierakker! Wat is het toch een voorrecht om in alle vrijheid op een zondagochtend naar de kerk te mogen gaan om onze godsdienst in onze mooie negentiende-eeuwse kerk te beoefenen!  Daar willen we God ook voor danken! En in de komende weken hebben we in Wichmond-Protestants (aan de Dorpsstraat) hele mooie diensten in vooruitzicht. Zondag 25 januari is al bijzonder: Avondmaal!  De grote Engelse prediker John Wesley, die in de achttiende eeuw een enorme opleving van het geloof tot stand bracht, zei ooit: “Communion is a converting ordinance” - door het avondmaal kom je tot geloof. He bekeert je!  Ja, want in het avondmaal raakt de Heer ons hart!  Hij heeft deze weg gekozen om met ons in contact te komen – heel persoonlijk en intiem! Wie wil dat niet ervaren? Want wat er is mooier dan geraakt te worden door God?  Want wat betekent dat? Het  betekent blijdschap, kracht, liefde, verfrissing, hoop! En dan op 1 februari, dan hebben we weer een gezinsdienst.  Kinderen in de kerk!  Jezus zei: Laat de kinderen tot mij komen!  En dan, ook in de dienst op 1 februari:  een jeugdouderling, Caroline ter Linden, die bereid is herbevestigd te worden als kerkenraadslid voor een nieuw termijn - geweldig! Pas (4 januari) hebben we een nieuwe ouderling-kerkrentmeester erbij gekregen en een diaken die ook weer voor 4 jaar tekende.  God is blij met Wichmond-Vierakker!  Mensen doen veel voor de kerk.  Op 4 januari mochten we ook onze grote dank aan Gerrit Huurnink uitspreken voor het prachtige werk dat hij heeft gedaan als ouderling-kerkrentmeester en penningmeester gedurende vijf jaar.  De financiën van de kerk zijn in goede staat, mede dankzij zijn goede werk als een trouwe dienaar.  Zo kan de kerk doorgaan, als er telkens weer mensen bereid zijn om op hun beurt iets te doen en natuurlijk om bij te dragen omdat we vertrouwen hebben in het beheer. Wij wensen Simon Mulder, Gerrits opvolger die we op 4 januari hebben bevestigd, veel succes en plezier in Zijn werk voor  de Heer en Zijn kerk, en ook wensen wij dat aan mevrouw Hillie Addink die het werk als administrateur van Hans Hissink overneemt.  Hans Hissink zijn wij ook heel dankbaar voor al het werk dat hij heeft gedaan gedurende vele jaren.  Mij persoonlijk heeft hij veel geholpen om op gang te komen als nieuwe dominee in de gemeente.
8 februari hebben we een ZWO-dienst, dan we gaan aandacht besteden aan de armen.  Ik kreeg vanochtend bericht vanuit Guinee in West Afrika dat daar maandag (19 januari) de scholen weer open gaan: voor het eerst dit schooljaar, eindelijk.  Het betekent dat de Ebola aan het wegebben is. God zij gedankt. 
Kortom, lezer, er is van alles te doen.  Kom en help mij met de lofzang, met het gebed, met het koffiedrinken in de pastorie, help mee om de kerk draaiende te houden in onze tijd. Wij moeten het gaande houden, het geeft ons veel, en we moeten het doorgeven aan de volgende generatie.  Dit is onze taak. 
Ik groet u vanuit de pastorie!

  Tim Wiersum
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.