Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Viering Goede Vrijdag 3 april Viering Goede Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag: De dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus.
We maken deze avond samen een ‘stadswandeling door Jeruzalem’.
Dit doen we door; woorden te spreken, liederen te zingen, te bidden, stil te zijn en…
naar beelden te kijken.
We staan stil bij de Kruiswegstaties.
Kruiswegstaties zijn afbeeldingen van aangrijpende momenten van de lijdensweg van Jezus, veelal 14  in getal. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse statio, dat staan of stilstaan betekent.
Heel veel schilders hebben in de loop der eeuwen de kruisweg van Jezus in 14 staties verbeeld.
Meestal is het kruis letterlijk het houvast in deze schilderijen.
De beeldend kunstenaar Willem Hesseling uit Gouda heeft een andere benadering gekozen.
De kenner van zijn werk herkent het expressieve kleurgebruik. Opvallend echter zijn de handen.
Handen spelen de hoofdrol in 13 van de 14 schilderijen. Soms gebald, soms wijzend of juist afhoudend,
soms wanhopig of troostend of kwetsbaar. Hesseling laat ons zo naar onze eigen handen kijken.
 
Een Goede Vrijdag viering in Woord en Beeld.
De woorden bij de Kruisweg staties worden door twee stemmen uitgesproken.
Ons ‘eigen koortje’ heeft een aantal liederen voorbereid.
Een Passiedienst met als thema ‘Handschrift van Liefde’.

Rien Baauw
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.