Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Pastorie Pastorie
Misschien bent u er al mee bekend, met de voorkamers van de pastorie, hebt u er al koffie gedronken na de dienst, geoefend met Jubal, een boekbespreking gehouden of met Acapella gezongen. Er gebeurd al van alles in de pastorie en het zal nog verder gaan. Het keukenblok is er en het toilet is in aantocht en dan kan de commissie die zich bezig houdt met de pastorie wellicht nog wat nieuws ontwikkelen, of heeft u zelf ideeën. Andere “klusjes” dan voor de zwo, samen de krant lezen met een bakje, of met een aantal mensen iets met de boeken doen, die nu in de pastorie liggen, waaronder de bijbel van de fam. Abbink, die via Annie v/d Vlieg in de pastorie kwam.
Ook leuk, enthousiaste mensen die de koffie op zondag schenken en wat te denken van de prachtige bloemen die de sfeer in de huiskamers toch zeer bepalen. Allerlei mensen druk om het een ander naar de zin te maken en de pastorievoorzijde uit te bouwen naar een huiskamersfeer.  Is het niet via het voorgaande dan wel met een kapstok die ontbrak of een spiegel waar behoefte aan was.
Zo gauw de basis verder gelegd is kan er meer. Dpc houdt u op de hoogte en op termijn stellen we ons voor. Met hartelijke huiskamergroeten, namens de
diaconale pastorie commissie ph.
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.