Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
In en rondom de pastorie gebeurt nog steeds van alles op het gebied van onderhoud.
Binnen is de bestaande WC gerenoveerd en heeft de familie Wiersum een badkamerlaten realiseren op de bovenverdieping. Een aantal bomen in de tuin van de pastorie  en de kerk is pas gesnoeid. Er is daarbij vooral aandacht besteed aan de bomen die  erg dicht op de pastorie staan of stonden, en bovenal aan de bomen die vanwege veel dood hout mogelijk gevaar zouden opleveren. Vanwege enkele nesten van spechten en eekhoorns is er (verplicht) ook wat ontzien dat anders omgezaagd zou zijn. De aannemer gebruikt het snoeihout om het te (laten) versnipperen. Deze grondstof wordt verkocht aan energiecentrales die biomassa verbranden. Binnen zal de schilder in de komende periode nog het nodige onderhoud plegen. In het 'diaconale deel' van de pastorie is in opdracht van de diaconie nu een keukenblok geplaatst. Diaconie en kerkrentmeesters hebben wensen, eisen en mogelijkheden met betrekking tot een nieuw toilet voor bezoekers met elkaar afgestemd. Binnenkort zal er worden begonnen met de werkzaamheden. De kosten zullen worden gedragen door diaconie en kerkrentmeesters (de gemeente) gezamenlijk. De overeenkomst tussen Stichting Avonturijn en onze gemeente over het gebruik van Withmundi is nog niet beëindigd. Tot dusver is het stichtingsbestuur van Avonturijn kinderopvang/BSO niet op de verzoeken van de kerkrentmeesters ingegaan om in een gesprek te komen tot een regeling over de ontbinding van de overeenkomst die anders nog tot 2019 loopt. Tot de kopijdatum voor Wichmonds Kerkleven heeft Avonturijn aan de driemaandelijkse financiële verplichtingen voldaan. We hopen dat we binnenkort wat meer zicht krijgen op wat er mag en kan in Withmundi zolang de overeenkomst niet ontbonden kan worden. Ook een beslissing van de gemeente Bronckhorst over het bezwaar van kerkrentmeesters, namens de kerkenraad en onze gemeente, tegen de splitsing van de kerk en Withmundi speelt hierbij een rol. Op 19 maart komen de wethouder, met twee ambtenaren, kijken om zelf te kunnen beoordelen of Withmundi en kerk volledig los van elkaar gezien en gebruikt kunnen worden... Wij zijn van mening dat dit niet kan. De kerkrentmeesters informeren onze gemeente en kerkenraad nader zodra de definitieve uitspraak van burgemeester en wethouders bekend is. Basisschool De Garve heeft gevraagd of zaal Withmundi in april enkele dagen gebruikt mag worden voor CITO-toetsen. De situatie is op school niet zo ideaal om de voor deze toets vereiste examenopstelling neer te zetten en in Withmundi is het ook rustiger. De kerkrentmeesters en de koster hebben met instemming van onze kerkenraad de medewerking hieraan toegezegd en we heten de “examenkandidaten” van harte welkom! Onze oudste organist Wim Olthof neemt na een lange staat van dienst dit voorjaar afscheid. Te zijner tijd zult u daarover zeker nog meer lezen en horen. Ds. Deddie van Alphen-Ubbens zal een deel van de speelbeurten van Wim overnemen. In het overleg met de organisten Frans Konincks en Ap Addink, de kerkrentmeesters en Deddie is afgesproken dat zij gespreid over het jaar gerekend ongeveer eens per twee maanden zal spelen. Iedereen die bij deze wisseling betrokken was, is blij met deze toch verrassend mooie oplossing en wij gaan er vanuit dat dit eigenlijk geldt voor iedereen in onze gemeente. 
Namens het Cvk, HP
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.