Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De klokken in de kerktoren van Wichmond De klokken in de kerktoren van Wichmond
Op Eerste Paasdag 1948 zijn de huidige 3 klokken feestelijk ingewijd. De grootste klok, met een diameter aan de onderkant van 77 cm, weegt 300 kg. De middelste heeft een doorsnee van 64 cm en weegt 175 kg., en is daarmee ongeveer zo zwaar en groot als de vroegere klok (door de Duitse bezetter geroofd). De kleinste klok meet 49 cm en weegt 89 kg. Elke klok geeft zijn eigen toon: c, es en g. Op alle drie de klokken staat de naam van de gieter, VAN BERGEN HEILIGERLEE en WICHMUNDI VILLA AO DI 1948 (Dorp van Wichmond, Jaar des Heren 1948). Bovendien draagt de grootste klok de tekst KYRIE ELEISON (Heer erbarm U), de middelste klok LAUDATE DOMINUM (Looft den Heer) en de kleinste klok MAGNIFICAT (Mijn ziel maakt groot de Heer; de aanhef van de lofzang van Maria).
De drie klokken worden met de hand geluid. De grootste klok alleen wordt om elf uur ’s ochtends geluid na het overlijden van een gemeentelid – het zogenaamde ‘overluiden’, wat in de parochie van Vierakker om half twaalf gebeurt – en bij een begrafenis.
De middelste klok slaat automatisch op hele en halve uren. Op zaterdagavond luidt de (hulp)koster met de middelste en de grootste klok tegelijk vijf minuten lang de zondag in. De tijd waarop dit gebeurt, hangt samen met het lengen van de dagen. Hoe langer het licht is, des te later wordt er geluid; maar nooit voor vijven en nooit na acht uur. Eén uur voor de morgendienst op zon- en feestdagen wordt, bij wijze van oproep ter kerkgang, met de middelste klok drie minuten geluid. De middelste en de grootste klok samen luiden gedurende ongeveer één minuut voor aanvang van een dienst, waarna de voorganger en de Kerkenraad vanuit de consistoriekamer de kerk binnengaan. De kleinste klok wordt alleen bijgezet ter gelegenheid van hoogtijdagen, zoals op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag en bij huwelijksdiensten. Alleen dan klinken dus alle drie de klokken tegelijk. Let er maar eens op met Kerst dit jaar !

  Ep Heuvelink

 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.