Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Leden van de kerk van Wichmond, vrienden, dorpsgenoten,

Ik wens u een gezegend Pasen.  Een klassieke paasgroet luidt:  “De Heer is opgestaan.”  Het traditionele antwoord is dan:  “Hij is waarlijk opgestaan.” De groet is bekend in het Grieks, in het Engels, in het Russisch…   Richard Wurmbrand, die dominee achter de ijzeren gordijn was in de tijd van de koude oorlog, vertelt in een van zijn boeken over een dorp in een communistisch gebied waar een overheidsfunctionaris op bezoek kwam.  Deze vertelde de verzamelde dorpelingen dat de tijd van geloof in een hemel en een leven na de dood voorbij was.  De werkelijk is puur stoffelijk, zei hij. Er is geen God en er is geen opstanding. Mensen hoefden er dus geen rekening meer mee te houden. Marx had geleerd dat geloof opium voor het volk was.  De rijken hadden het verzonnen om de armen ermee in het gareel.  Nu waren ze eruit bevrijd. De dorpelingen luisterden in stilte.  Toen stond de priester van het dorp op en riep een paar woorden:  “Christus is opgestaan!” Een bulderend respons kwam terug:  “Hij is waarlijk opgestaan!” 
Dit is geloof, mensen.  Niemand zal bewijzen of het wel of niet waar is, maar we geloven het of we geloven het niet, en als we het geloven dan gaan we ervoor en niemand zal dat geloof van ons afpakken met hun meningen over wat wel en niet waar is, en wat maar net zo onbewijsbaar (en volgens mij onwaarschijnlijk) is als ons geloof.  En het maakt toch wel een verschil. Paulus zegt:  als Jezus niet is opgestaan, “laat ons [dan] eten en drinken, want morgen sterven wij.” Met andere woorden, laten we dan maar zo veel plezier uit dit leven halen als we maar kunnen en ons verder niet uitsloven, want dat heeft allemaal toch geen zin. Wat heeft dan wel zin als Hij is opgestaan? Het heeft zin om lief te hebben, God en de ander, want de liefde is voor de eeuwigheid en dus is de liefde het waard om beproefd te worden, om gezuiverd te worden in dit leven. Het  heeft zin om je leven op te maken, in te zetten, uit te geven, net als geld, het te investeren in de eeuwigheid. Jezus zegt: “Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”  Schatten in de hemel zijn schatten van betekenisvolle relaties met God en je naaste. Die op te bouwen, en zo te leven, zo Jezus te volgen op die weg, dat is pas een avontuur.  Dat is pas echt leven.  En het is fijn dat samen te doen in een gemeente.
      Laten wij dan met z’n allen vol goede moed in de komende weken verder gaan langs de geloofsweg, dankbaar dat we nog een gezonde gemeente hebben in Wichmond, en vast beraden om die ook als een levende gemeente door te geven aan de volgende generatie.
 
Voor de komende zondagen hebben we deze kerkdiensten:
 
Zondag 12 april: dienst om 10 uur, koffiedrinken in de pastorie om 11 uur.
Zondag 19 april: dienst om 10 uur, koffiedrinken in de pastorie om 11 uur.

Ik groet u vanuit de pastorie.  Tim Wiersum.
 
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.