Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Uit de pastorie Uit de pastorie
Vrienden, leden van de kerk van Wichmond, lezer van kerkleven Gelderland-Oost,
Ik groet u in deze paastijd. Pasen: 50 dagen feest!  Voor de commercie begint Pasen voordat de kerk ermee begint, ja, al zelfs voor de vastentijd liggen de chocolade eitjes in de schappen, en Pasen is verleden tijd na 2e paasdag.  Maar voor mij begint Pasen op Paaszondag en die zondag duurt 50 dagen.  Die heet de “Magna Dominica” – de grote zondag.  50 dagen feest, dat is pas echt Pasen. 50 dagen zonder vasten.  Koffie, gebak en romige kaas. Dat zal er toch allemaal in de hemel ook zijn, lezer?  Ik neem aan van wel.  Alles wat je het lekkerst vindt en het mooist is daar aanwezig.  Ja, want Christus is opgestaan en heeft alles wat goed was gered voor de eeuwigheid.  Heel de schepping en heel de mens, geestelijk en stoffelijk. Hij heeft alles meegenomen.  Ik lees graag een Engelse dichter uit de 17e  eeuw, George Herbert. Hij heeft een Paasgedicht geschreven dat ik momenteel uit mijn hoofd probeer te leren.  De eerste strofe luidt als volgt:  “Rise heart; thy Lord is risen. Sing his praise without delays, who takes thee by the hand that thou likewise with him mayst rise: that, as his death calcined thee to dust, his life may make thee gold, and much more just.”  Los vertaald: Hart, sta op, uw Heer is opgestaan, zing zijn lof: direct eraan! Hij pakt u bij de hand opdat u met Hem op zult staan. Want zoals Zijn dood u tot stof calcineerde, zo zal Zijn leven u tot goud maken en helemaal goed.”  Goud, het is van de aarde, en mooi. Dit geeft u hoop, lezer.  Hier hebben we wat aan.  We zien die nieuwe mens, we worden die nieuwe mens van goud.  Het zelfbeeld van de mens is vaak alles behalve goud. Maar er is er Een die ons tot goud kan maken.  En altijd weer is er die belofte, die boodschap van hoop.  Dus staan we iedere ochtend op met een positief gevoel over een nieuw begin.  We springen ons bed uit en we zingen een loflied.  Lezer, heeft u wat lofliederen in uw hoofd?  De psalmen en de gezangen?  De gedichten? Vergeten?  Opnieuw leren!  Het geheugen willen we scherp houden.   Een psalm 23 in de berijming van Jan Jacob Lodewijk ten Cate.  Die kunt u toch zo opzeggen? Of een psalm 42 in de oude berijming? We zouden ze weer moeten zingen in de eredienst.  Iedere zondag één psalm uit ons oude liedboek van 1938. Maar waar zijn die liedboeken toch gebleven?   Hè, ergens in een doos op zolder?  Hoe bestaat het? Antieke kasten en stoelen zetten we toch in de pronkkamer? Bent u toch het trotst op, lezer?  Nou, dan op die oude psalmen van onze voorouders ook.  Ze zijn goud waard, en veel meer, ze dragen ons door het leven heen. Ik stel voor, een mooie antieke kast voor de mooie oude boeken, in de consistoriekamer, daar is ruimte zat.  Of in Withmundi.   Binnenkort mag ik weer een keertje voorgaan in de eredienst en dan gaan we zingen lezer, zingen, ho-ho, ja, nou, waarom niet, een psalm voor mei? Wat dacht u van 33? “Zingt vroolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen (dankzij Christus zijn we goud en goed) rechtvaardigen verheft den Heer!” Of wat dacht u van psalm 107?  Nee, psalm 107 is zo gigantisch mooi, onvoorstelbaar. Alleen best lang, dat wel, 21 coupletten van 8 regels, en dan daar achteraan de 22e van vier. “Looft, looft de Heer gestadig! Die Oppermajesteit is gunstrijk zeer genadig, en goed in eeuwigheid.” In het Matteüsevangelie zegt Jezus:  “Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.” Dat betekent: in de kerkdienst een lied van Huub Oosterhuis in moderne taal, maar ook een paar verzen van een oude psalm uit 1774.  We gaan combineren. Nou genoeg geleuterd, lezer, ik wens u een vrolijke voortzetting van de paastijd.  We hebben al best mooie lentedagen gehad, veel narcissen en nu de tulpen!
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.