Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de kerkdiensten Bij de kerkdiensten
Vrienden, bewoners van Wichmond en Vierakker, betrokkenen bij de kerk aan de Dorpsstraat,
Ik groet u vanuit de pastorie. De pastorie die opgeknapt is door Schildersbedrijf Rouwen uit Vierakker.  Van binnen, in de gangen en het trappenhuis en op de eerste verdieping, ziet het er als nieuw uit in het oude huis dat in 1855-56 gebouwd werd en dat de eerste predikant het jaar daarop verwelkomde: Ds Pieter Moll. Ik mag even de zestiende zijn.  Vóór mij zijn er vijftien geweest, na mij zal de rij zich verder uitstrekken, door de jaren, door de eeuwen, naar de vijftigste, de honderdste, de duizendste, waarom niet, lezer, God bewijst toch zijn liefde “tot in het duizendste geslacht als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied” en dat willen we. Ja, en het mooie huis moet mee, jazeker, en het moet er telkens weer mooi uitzien, want het moet ze toch verwelkomen, al die vrouwen en mannen verbi divini ministri, en ze inspireren voor de eredienst, die ook telkens weer mooi moet zijn, Gode ter eer. In deze werkkamer waar ik zit, achter mijn computer (ook dominees gaan mee met de tijd) hebben ze gezeten en gezweten, mijn voorgangers. De boekenkasten stonden er al toen ik kwam, en het was alsof ze zeiden: Kom op, vul ons weer, we hebben lang genoeg gewacht. En er hangt in de kamer één van de oorspronkelijke elektrische lampen die in 1922 de olieverlichting vervingen in de kerk: dat was in de tijd van ds Swaan.  Ds J.W. Swaan.  Wat heeft die Wichmond-Vierakker goed gediend. We lezen in het mooie boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk: “In weer en wind gaat hij op zijn fiets over de slechte wegen op huisbezoek als hij dat nodig vond: hij moet en zal er zijn voor zijn gemeenteleden.” Een dominee op zijn fiets. Dat kan niet anders.  Sommige dingen blijven hetzelfde.  Maar, lezer, hoe is Wichmond toch in korte tijd veranderd.  U denkt dan aan de tijd sinds 1960, maar dat bedoel ik niet. Denkt u even terug naar 1857.  In die tijd stonden er maar een paar huizen aan de Dorpsstraat. De pastorie, de Drosterij, een smederij, een bakker…. Ds Moll schrijft: “Wij hadden ons voorgesteld  op een dorp te gaan wonen.  Maar daar was geen sprake van.  Het kon zelfs geen gehucht of buurschap heten.” Maar in korte tijd (want wat is 150 jaar?) is Wichmond weer op gaan bloeien.  Natuurlijk, winkels kwamen en gingen en er is in de laatste 50 jaar veel verdwenen, maar als we kijken naar de tijd van ds Moll en dan ook terugdenken naar het begin, 1200 jaar geleden, en hoe het middeleeuwse dorp rond 1500 er netjes bijstond rondom de kerk, totdat de IJssel en de tachtigjarige oorlog daar een eind aan maakte, en hoe het er nu weer zo mooi staat, ietsje verderop, rondom twee kerken, dan zie je toch dat iets dat voorgoed leek te zijn vergaan weer op kan staan.  Is dat niet een Paaswonder?  Bijna verdwijnen, eeuwen lang nauwelijks bestaan, en dan weer helemaal opbloeien, in een nieuwe gedaante, Wichmond en Vierakker rondom twee kerken. Nieuw leven.  Je hoort op het dorp en er omheen de beide klokken blij het uur slaan en het half uur, soms de ene net voor de andere, soms tegelijk. Zijn het niet twee makkers die naar elkaar toeroepen? Elkaar groeten: Zo, jij bent er vroeg bij vandaag. En in goede stemming, hoor ik.  En dan op zondagavond:  Hoeveel  had jij d’r? 39?  Ik had er 53.  En trots dat die gaat luiden!  Maar welke was dat lezer?  Ja, u weet het, want u was er.  Nee, wacht even, u was er niet?  Daarom hebben we weer verloren! En het staat al 7-9 dit jaar. Maar ach, wat geeft het?  Het is geen bittere strijd meer, gelukkig niet.  We gunnen elkaar alle goeds. Maar we moeten wel allebei blijven bestaan. Dus zondag komt u weer, lezer, dan komt u luisteren naar een voormalige predikant, ds Deddie van Alphen. Dan is het de zesde zondag van Pasen, en dan de donderdag daarop is Hemelvaart.  Hemelvaart,  helemaal een must. De klok zal luiden, ja, want klokken luiden, maar torens verwijzen, en onze twee torens van Wichmond-Vierakker verwijzen ons ook naar de hemel.  Daar is Jezus heengegaan, en daar gaan wij in gedachten op hemelvaart ook even naar toe, om 09.00 uur, in gezang en in de geest, even daar boven wat frisse lucht halen, daar is het heel fris, daar moet je diep inademen, je helemaal opvullen met hemelse zuurstof, daar waar Jezus is, ja, dat is een ervaring lezer, je krijgt er enorme energie van, en dan gaan we zingen: Morgenglans der eeuwigheid, licht aan 't eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht!  Met dat geloof naar Pinksteren toe.

  T. Wiersum.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.