Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
collecte en huiskamerconcert NEPAL

collecte en huiskamerconcert NEPAL

903 euro voor Nepal !
 
Op 3 mei was de uitgangscollecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. We hebben de verschrikkelijke beelden allemaal op TV gezien. Duizenden doden, vele tienduizenden die geen huis meer hebben en inmiddels heeft er nog een tweede aardbeving plaatsgevonden. De collecte heeft 142,20 euro opgebracht en in de brievenbus van de kerk zat een gift van 50 euro voor Nepal, totaal dus 192,20 euro.
Op 7 mei heeft Mariko Heuvelink een huiskamerconcert georganiseerd. Een optreden van free lance pianiste Kanako Inoue. Ook heeft Ran, die 9 jaar is en op pianoles zit, de piano prachtig bespeeld en speelde Mariko zelf op de klarinet. Dit concert stond al gepland, maar de aangrijpende beelden uit Nepal gaven het idee om de bezoekers te vragen om een vrije gift voor dit goede doel. Door de concertbezoekers werd 209,20 euro bijeengebracht en enkele dagen later was er nog een gift van 50 euro van een echtpaar uit Utrecht dat Nepal meermalen bezocht en van het concert hoorde.
In totaal is voor Nepal dus 451,40 euro bijeen gebracht. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld zodat 903 euro is overgemaakt naar EO Metterdaad ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Alle gevers heel hartelijk dank!
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.