Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
DAGELIJKS GEBED.

DAGELIJKS GEBED.
DAGELIJKS GEBED.
Het is een goede gewoonte om dagelijks een tijd voor gebed vrij te houden.  Toen ik bevestigd werd in het ambt van predikant, in de Anglicaanse kerk in Engeland in 1983, heb ik beloofd iedere dag het ochtend- en het avondgebed te bidden.  Het is een gewoonte geworden en ik heb er veel aan.  Ik doe het het liefst in de kerk, ’ s ochtends om half acht, soms wat eerder of later, ’s avonds vaak om 6 uur. Het duurt ongeveer een half uur.  Er is een vaste liturgie, met een rooster van schriftlezingen en psalmen. De laatste 10 minuten zijn voor spontaan gebed. Het is heerlijk in de kerk, ik kom er graag. Maar ik besef dat ik het niet alleen voor mijzelf moet houden.  Wat goed is moet je delen.  Daar komt bij dat Jezus ons geleerd heeft dat waar twee of drie bijeenkomen in gebed, Hij in hun midden is.  Hij ziet graag een klein groepje. Maar anderen moeten het dan wel weten. Ik zal dus aankondigen in dit blad wanneer we het gezamenlijk kunnen doen. Ik bid meestal in het Engels, mijn moedertaal. Maar er bestaat een Nederlandse versie van de Anglicaanse rite.  U kunt kiezen als u komt welke taal u prefereert.  Misschien in de aanloop naar vakantie in het buitenland is het ook een goede gelegenheid om uw Engels wat  op te vijzelen. Ik laat u een schriftlezing doen.  De komende twee weken stel ik voor:
Op maandag 22 juni, 18 uur tot 18.30 uur: avondgebed in de kerk. Laatste 10 minuten: vrij gebed voor zieken in de gemeente en in onze omgeving. 
Vrijdag 3 juli, van 19 uur tot 19.30 uur: avondgebed in de kerk. Focus van het gebed: de vervolgde christenen in de wereld. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.