Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Twee wegen droom Twee wegen droom
Twee wegen droom
 
Vorig jaar had ik een droom, daarin liep ik te zwoegen op een heuvelachtig pad,
hier en daar bosjes, met takken die tegen je gezicht aanzwiepen,
modder waar je over uitglijdt tegen de heuvel op.
 
Door de bosjes heen zag ik licht in de verte, ik kon het niet heel goed zien,
maar het leek alsof je naar een groot verkeersplein keek, vanaf een heuvel, je de drukte zag en je het lawaai kon voorstellen. Toeterende auto’s, gejaagde mensen, verkeerslichten…………
 
En ik…… ik liep maar te ploeteren, in de schemer, op dat natte, vochtige pad.
Maar ik ging door en verlangde niet naar die drukte. Het was misschien alleen op het pad, maar niet eenzaam.
 
Zal dit de smalle weg zijn, waar Jezus het over had in de bijbel?
Dat je daar op kunt gaan, alleen, maar niet eenzaam, omdat Jezus je vriend wil zijn en dan altijd met je meegaat. Hoe je ook loopt te ploeteren.
 
Vorige week kwam ik een gedicht tegen in het boek ‘Gij geheel anders’.
Het gaat over twee wegen, het trof me weer en ik moest terugdenken aan die droom…….

 
De twee wegen
 
De Heer sprak van twee wegen,
waarop wij kunnen gaan.
De smalle leidt ten leven,
naar een vernieuwd bestaan.
 
De brede daarentegen
voert naar de ondergang.
Toch is hij bij zeer velen
sinds jaar en dag in zwang.
 
De mensen op de brede
volgen hun eigen koers.
Ze reizen heel tevreden
per ‘Luxe Ego Tours’.
 
Maar op de smalle zie je
slechts weinig mensen gaan.
Daar geldt: jezelf verliezen
en sterven als het graan.
 
Alleen wie Christus volgen
vinden het smalle pad
Zij zullen straks bevolken
de straten van Gods stad.
 
Janneke Harmsen-Bakker
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.