Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Het aardappelproject in Guinee

Het aardappelproject in Guinee
Het aardappelproject in Guinee
 
Dit project heeft een voortzetting gekregen.  De twee mannen die ermee bezig waren konden niet meer samenwerken en nu gaat er een verder.  Een privégift heeft een doorstart mogelijk gemaakt.  De oogst van vorig jaar is grotendeels verloren gegaan vanwege het ebola-virus dat dit west-afrikaanse land  (en ook de buurlanden Sierra Leone en Liberia) in februari 2014 trof en tot stilstand bracht.  Deze zeer ernstige en besmettelijke ziekte is nog niet uit Guinee verdwenen.  Eind mei werden er nog 12 gevallen geconstateerd. Het blijft zeer zorgelijk.  Goed nieuws is dat Liberia, het land dat de meeste slachtoffers heeft gehad (4806) op 9 mei ebola-vrij werd verklaard.  Maar de strijd in Guinee en Sierra-Leone is nog niet gewonnen.  Intussen komt het leven wel langzaam weer op gang.  De scholen zijn in januari open gegaan, na vijf maanden dicht te zijn geweest vanwege ebola. De schade die de ziekte heeft aangericht is enorm, en raakt alle delen van de samenleving.  Het land was al een van de armste van de wereld.   Als u een gift wilt doen voor dit project, dan kunt u deze overmaken op de rekening van de diaconie (zie achterpagina van dit blad) ovv aardappelproject.  Echtpaar Wiersum zorgt voor de overboeking naar Guinée via hun privérekening.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.