Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De Pastorie

De Pastorie
De Pastorie
Het diaconiegedeelte van de pastorie is nagenoeg klaar, althans de basis is gelegd: De wc kan gebruikt evenals de keuken en over de laminaatvloer kan worden gelopen. Omdat regulier bouwen qua kosten uit de hand leek te lopen heeft een diaconielid zelf de zaak ter hand genomen en het is geweldig om te merken dat veel mensen deze kerkelijke activiteit een warm hart toedragen.
Dat uit zich om te beginnen al in de dpc (diaconale pastoriecommissie), maar ook in het gratis krijgen van een toilet en tegels voor het toilet alsook de laminaatvloer of allerlei klein materiaal voor de afvoer. De deur van het toilet is voor niets en de andere lijken we ook voor niets te krijgen.
Er moeten nog een paar dingetjes verder afgewerkt, maar dat gebeurd dank zij actieve vrijwilligers.
Mensen voelen zich betrokken bij het gemeenschappelijke doel van de diaconie, ook al hebben ze niet altijd alles met de eredienst, ze vinden het belangrijk dat de kerk maatschappelijk betrokken is en blijft. Dat resulteert er in dat ze min of meer betaald en niet-betaald dingen willen doen. En dat loopt vaak door elkaar heen. Is dat een slechte zaak, mag je soms iets betaald krijgen? Ik denk niet dat dat een probleem hoeft te zijn zolang maar zichtbaar is hoe dat in elkaar steekt en de kerkeraad de vinger aan de pols blijft houden als verlengstuk van de gemeente/gemeenschap. Niet altijd is het mogelijk iets daadwerkelijk te doen, door wat voor oorzaak dan ook. Maar in de gemeente/gemeenschap is er altijd wel iets dat u kunt doen mensen die handig zijn met gereedschap met de schoonmaak of kunnen koffie zetten, maar ook dingetjes kunnen regelen en anderen een opstap geven voor bijv. werk. Zelfs van de vakkennis van een voormalig gemeentelid hebben we gebruik kunnen maken. In de pastorie komt dat alles tot uiting, door betaald en vrijwilligerswerk en ideeën om wat nieuws te beginnen of datgene wat nog ontbreekt aan te vullen. Dat willen we graag blijven promoten en daarom vragen we nog steeds aan u of er bij u een idee leeft wat we nog meer in die pastorie kunnen doen om tot een soort huiskamer van het dorp te komen, waarbij veel dingen mogelijk zijn.  
Ondertussen is er ook al een AED cursus gehouden en lijken zelfs een paar middagen gevuld te kunnen worden met andere activiteiten dan tot nu toe. Maar er is nog van alles te bedenken om de ruimtes gevuld te krijgen, met of zonder vergoeding de ruimtes zijn voor ons allemaal en dpc probeert te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt.
Vanaf nu doet Karin Klein-Lebbink (0575-441041) agendabeheer, terwijl Inge Bouwmeister (0575-441609) haar vervangt. Jo Wiersum houdt de verwarming bij en de zaak in het oog namens de pastoriebewoners en Wim Regelink houdt de boel een beetje netjes samen met ondergetekende.
Han zit in de commissie namens de kerkvoogdij en Philip namens de diaconie.
Schroom niet om te bellen met vragen, dit kan ook bij ondergetekende (0575-441651)
Met een groet van de diaconale pastoriecommissie namens  Philip Vaartjes
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.