Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
Collecten
Op 24 mei (Pinksteren) was de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie tbv Bijbelverspreiding in China. Samen met het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt Kerk in Actie dat bijbelschoolstudenten en voorgangers op het platteland concordanties en bijbelstudiematerialen ontvangen. De collecte bracht 63,10 euro op en er is 130 euro overgemaakt.
 
Op 28 juni is de uitgangscollecte bestemd voor de opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda, een project waarbij Kerk in Actie de locale organisatie Mwana Ukundwa steunt. Deze organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kinderen. In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. Er zijn boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema’s georganiseerd.
 
Op 16 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor zendingswerk in Nigeria. In dat Afrikaanse land behoren de weduwen tot de allerarmsten. Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria.
 
 
 
 
Collecte-opbrengsten Diaconie
 

Maart         126,65 euro
April          203,20 euro
Mei                   222,87 euro
 
Uitgangscollecten
  2 april (Avondmaal)  41,50 euro
12 april                         63,50 euro
14 mei (Hemelvaart)    36,70 euro      
 
27 maart (huisavondmaal)                        12,-    euro
Op 22 maart uit zendingsbussen in kerk: 23,75 euro
Koffiebusje in de pastorie:  13 + 21,40 = 34,40 euro
                                                    
Alle gevers heel hartelijk dank !
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.