Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Van uit de pastorie: Van uit de pastorie:
Van uit de pastorie:
De vakantie zit er voor mij op!  Drie weken is lang genoeg.  De eerste twee weken was ik met mijn vrouw in Engeland. De kerken op het platte land zijn daar open, zonder toezicht, dus ik heb er enige bezocht. Op het dorp waar wij logeerden was de twaalfde-eeuwse kerk niet alleen door de week open, het bestuur had voor de toerist zelfs een koffie- en theeapparaat klaargezet, achter in de kerk. Je mocht jezelf bedienen. Het doet denken aan de rustpunten die er zijn voor de fietser of de wandelaar in de Achterhoek, bij sommige boerderijen of campings.  Laatst, ergens voorbij Vorden, kwam ik dat tegen. Er was fris en ijsjes en men vertrouwde erop dat je het geld in een busje zou stoppen.  Efkes uutbloazen!  Dat deed goed.  In de kerk moet je ook kunnen uutblaozen, te allen tijde.  Die moet vaak toegankelijk zijn, niet alleen op zondag. Je moet in een kerk even in een heel andere sfeer kunnen komen, in een hemelse rust. Buiten gaat de tijd voorbij, in de kerk proef je de eeuwigheid. De stilte in- en uitademen, waarnemen, de speling van het licht bewonderen, in de open bijbel kijken, een paar verzen lezen, of een couplet in het liedboek: “De aarde is vervuld van goedertierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid!”  Het mag er niet rommelig zijn in de kerk van God.  Het moet er verzorgd uitzien. Onze leden maken haar schoon, met liefde.  In Engeland is dat lastig om te verwerkelijken, want de kerk heeft daar nog maar weinig actieve mensen, vooral op het platte land.  Op een van de zondagen waren we met z’n tienen in de dienst, in een andere met maar 7. Maar wat ook opviel, op een van de dorpen verzorgden de leken de viering. Twee dames.  Een had de leiding, de andere gaf een preek. Er was geen dominee bij (behalve ik, maar ik was op vakantie dus ik hield mij incognito).  Zo kan het dus ook, en zo blijft de kerk bestaan.  De dame die preekte had een goed in elkaar gezet verhaal.  Bij het koffiedrinken na de dienst  complimenteerde ik haar: “Mooie preek!” Prompt antwoordde ze met:  “Ik hoop niet dat het een preek was. Preken doe ik niet!” Vies woord, blijkbaar. Maar ik kon het verschil tussen wat zei deed en wat ik probeer te doen echt niet merken.  Ja, dat is waar, ik draag een toga, zij was in spijkerbroek. Maar is dat nou het wezenlijke?  Ik denk vaak aan die vissers die Jezus riep en die ook erop uitgestuurd werden om het goede nieuws te verkondigen. Die waren niet academisch geschoold, droegen geen zondagse pakken. En het lukte hen aardig, want de kerk kwam goed op gang. Misschien moeten we vandaag alle gedoopte kerkleden laten preken. Want wat is een preek? Het is heus geen wiskunde of iets heel moeilijks. Een Engelse gezegde luidt:  A sermon should be about God and about ten minutes – Een preek moet gaan over God en niet ver over de grens van tien minuten (los vertaald).  Nou, zoiets kan iedere christen toch verzorgen? En waarschijnlijk beter dan ik. De volgende keer dat ik weer mag preken is in de oecumenische openluchtdienst. Nee, niet preken.  Vervelend woord!  Spreken.  In de openluchtdienst heeft mijn stem een rolletje - niet langer dan tien minuten hoop ik, want, veel belangrijker, twee van onze jongere leden gaan prachtig zingen, en er is de trompet, daar zal mooi op worden geblazen, en er komt een oecumenisch koor, en de stem van diaken ten Bruin zullen we ook horen, en nog veel meer, en, lezer, de Heer zal blij zijn als Hij ook uw stem mag horen in die dienst! U komt toch? Ik bid voor mooi weer. T. wiersum.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.