Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 10 juli Ontmoetingsmiddag in de pastorie op 10 juli
 
Het thema was deze keer bijzondere ervaringen en gebeurtenissen en die werden, op deze goed bezochte middag, volop met elkaar gedeeld.
Na een hartelijk welkom en een kopje koffie/thee werd de bijeenkomst geopend door ds. Wiersum.
Er werd aandachtig geluisterd naar elkaar en ook werden er vragen gesteld.
 
De Tweede Wereldoorlog en ook de bevrijding hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten bij diegenen die de oorlog, als kind of jongvolwassene, hebben meegemaakt.
 
Het einde van de Koude Oorlog met de val van De Muur in 1989 heeft niet de vrede gebracht waarop we hoopten, maar is niettemin een mijlpaal in de wereldgeschiedenis.
 
Heel bijzonder was het positieve verhaal van iemand met een bijna-doodervaring.
Door een ernstig ongeval op jeugdige leeftijd zweefde hij letterlijk tussen hemel en aarde.
Zijn taak hier was nog niet af en hij bleef gelukkig in leven. Na een langdurige revalidatie heeft deze ervaring zijn leven en zijn geloof verrijkt. Ook vertelde hij over zijn paranormale gaven.
 
De middag werd afgesloten met een gezang uit het Liedboek
 
Ria Klein Kranenbarg
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.