Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Withmundi Withmundi
Medio juli is er overeenstemming bereikt met het bestuur van Stichting Avonturijn Kinderopvang te Ruurlo over de voortijdige beëindiging van het gebruik van Withmundi en het openbreken van het bijbehorende contract dat tot en met juli 2019 loopt.
Als gedeeltelijke compensatie voor de nadelige financiële gevolgen hiervan voor onze gemeente, is door Avonturijn recentelijk een bedrag van € 22.500 overgemaakt. Met dit bedrag koopt men tevens de verplichting af om bij vertrek
een aantal elementen in de zaal in oude staat te herstellen.
Dit alles is het eindresultaat van verscheidene gesprekken die namens de kerkenraad door het college van kerkrentmeesters met het stichtingsbestuur zijn gevoerd. Momenteel worden de laatste formele en praktische zaken met Avonturijn afgerond.
Daarna kan er  begonnen worden met de nodige aanpassingen. Wat deze zullen zijn hangt mede af van het toekomstig gebruik    van Withmundi.
Doordat de gemeente Bronckhorst, volledig tegen het oordeel en het advies van de Bezwarencommissie in, volhardt om kerk en gebouw gesplitst te houden – door de toekenning van de nieuwe huisnummers 16 en 16a – is het nog steeds volkomen onduidelijk wat er in dat opzicht (on)mogelijk en verantwoord zal zijn. Daarvoor moet onder meer eerst de uitspraak van de bestuursrechter op ons beroep tegen het gemeentelijke besluit worden afgewacht. De zaak zou op 15 oktober in Arnhem dienen, maar is vanwege verhindering van één van de advocaten onlangs verdaagd. Een nieuwe zittingsdatum is helaas nog niet bekend, maar wordt nu vóór midden december verwacht. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.