Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Withmundi Withmundi
Medio juli is er overeenstemming bereikt met het bestuur van Stichting Avonturijn Kinderopvang te Ruurlo over de voortijdige beëindiging van het gebruik van Withmundi en het openbreken van het bijbehorende contract dat tot en met juli 2019 loopt.
Als gedeeltelijke compensatie voor de nadelige financiële gevolgen hiervan voor onze gemeente, is door Avonturijn recentelijk een bedrag van € 22.500 overgemaakt. Met dit bedrag koopt men tevens de verplichting af om bij vertrek
een aantal elementen in de zaal in oude staat te herstellen.
Dit alles is het eindresultaat van verscheidene gesprekken die namens de kerkenraad door het college van kerkrentmeesters met het stichtingsbestuur zijn gevoerd. Momenteel worden de laatste formele en praktische zaken met Avonturijn afgerond.
Daarna kan er  begonnen worden met de nodige aanpassingen. Wat deze zullen zijn hangt mede af van het toekomstig gebruik    van Withmundi.
Doordat de gemeente Bronckhorst, volledig tegen het oordeel en het advies van de Bezwarencommissie in, volhardt om kerk en gebouw gesplitst te houden – door de toekenning van de nieuwe huisnummers 16 en 16a – is het nog steeds volkomen onduidelijk wat er in dat opzicht (on)mogelijk en verantwoord zal zijn. Daarvoor moet onder meer eerst de uitspraak van de bestuursrechter op ons beroep tegen het gemeentelijke besluit worden afgewacht. De zaak zou op 15 oktober in Arnhem dienen, maar is vanwege verhindering van één van de advocaten onlangs verdaagd. Een nieuwe zittingsdatum is helaas nog niet bekend, maar wordt nu vóór midden december verwacht. 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.