Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Programma Startzondag 13 september 2015 en ingebruikname diaconaal deel pastorie

Programma Startzondag 13 september 2015 en ingebruikname diaconaal deel pastorie
De Startzondagcommissie en de Diaconale Pastorie Commissie hebben samen de onderstaande uitnodiging doen uitgaan voor Startzondag 13 september a.s. en de opening van het diaconale deel van de pastorie. Natuurlijk is deze uitnodiging ook bedoeld voor alle gemeenteleden:

Begin vorig jaar werd dominee Tim Wiersum onze predikant. Kort daarvoor is hij samen met zijn vrouw Jo op de pastorie komen wonen. Dit was voor onze gemeente helemaal geen voor de hand liggende optie meer, maar door welwillende medewerking van alle betrokkenen is het toch gelukt om de pastorie naast onze kerk en 'Withmundi' weer een plek van bijzondere waarde binnen het gemeenteleven te geven.
Het 'voorhuis' van de pastorie is nu in gebruik bij de diaconie. Deze stelt de ruimtes beschikbaar voor allerlei activiteiten die  voor gemeenschap en plaatselijke gemeente van belang zijn.
Zo wordt er na de kerkdiensten gezamenlijk koffie gedronken.
Door de week worden er onder meer ontmoetingsmomenten voor oud én jong georganiseerd, oefent er een koor en wordt  er gemusiceerd. Op den duur willen we nog meer ontplooien.
Zo langzamerhand wordt onze pastorie de 'sociale huiskamer' van de gemeente.
Dit is mede mogelijk geworden doordat de pastorie nu op een andere manier verhuurd mag worden dan vroeger; de diaconie een behoorlijk steentje mag en wil bijdragen, en de gemeente tegelijkertijd een legaat ontvangen heeft ten behoeve van het onderhoud en het behoud van onze gebouwen.
Zodoende is buiten rondom en in de pastorie ook het nodige onderhoud gepleegd. Met inzet van diverse gemeenteleden    zijn sanitaire voorzieningen en een keukenblok geïnstalleerd. 
Om het gebruik van het diaconale deel te coördineren, is door            
 de Kerkenraad de Diaconale Pastorie Commissie (DPC) opgezet.
 
Het thema van de Startzondag dit jaar is 'Goede buren'.         
 Dat leek de Kerkenraad, DPC en Startzondagcommissie een mooi moment om na afloop van de kerkdienst iedereen uit te nodigen voor het inmiddels gebruikelijke koffiedrinken én de 'officiële' ingebruikname van het diaconale deel van onze monumentale pastorie. Dit willen  we omlijsten met een aantal activiteiten, een aperitief en  lunch. Graag begroeten wij dan ook u als onze gast aan de Dorpsstraat 16 / 18 in Wichmond.
 
Programma (indicatief) voor zondag 13 september 2015
• 10.00 – 11.00 uur: kerkdienst
• Aansluitend koffiedrinken; opening
• Ca. 11.45 uur aperitief; aansluitend lunch
In verband met de voorbereidingen voor de lunch stellen wij   het op prijs als u zich vooraf hiervoor aanmeldt  U kunt dan vanzelfsprekend ook eventuele bijzonderheden of wensen, bijvoorbeeld in verband met een dieet, aan ons doorgeven.
Aanmelding is mogelijk per
• E-mail:            dpc.pknwichmond@gmail.com
• Tel. pastorie:    0575-441376
• Post:                DPC, Dorpsstraat 18, 7234 SN WICHMOND
 
Met vriendelijke groet,  De Diaconale Pastorie Commissie & Startzondagcommissie – Protestantse gemeente Wichmond  

  N.B.:  Voor gemeenteleden zal in de kerk en/of de pastorie

                  ook een aanmeldlijst voor de lunch komen te liggen.

 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.