Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2015
Op verzoek van basisschool De Garve zal ds. Wiersum zitting nemen in de identiteitscommissie van de school, zonodig daarbij ondersteund vanuit de kerkenraad.
De kerkenraad heeft de jaarcijfers van de Diaconie over 2014 en de begroting van de Diaconie over 2015 goedgekeurd. Beide laten een gezonde financiele situatie zien waarbij inkomsten en uitgaven ongeveer in evenwicht zijn.  Kerkenraad heeft ook de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2014 goed gekeurd. Ook hier is sprake van een gezonde financiele situatie. Alle jaarcijfers en de begroting staan elders in dit blad.
In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat het fijn zou zijn wanneer ons kerkgebouw als plek van rust en bezinning in een drukke samenleving ook door de week open zou kunnen zijn. De kerkenraad heeft besloten om het kerkgebouw overdag open te stellen. Dit levert geen problemen op met de brandverzekering, maar bij diefstal zonder braak (je kunt zo naar binnen lopen) wordt er niet uitgekeerd. Daarom zullen bijvoorbeeld onze bijbels (o.a. het exemplaar geschonken door onze eerste predikant ds. Mol) niet zomaar in de kerk kunnen liggen. Ook zal de opgang naar het orgel afgesloten dienen te worden en zijn er nog andere punten van aandacht. Kerkrentmeesters werken dit verder uit en zoeken beheerders voor een vaste dag in de week (iemand die de kerk open doet en weer sluit).
De kerkenraad zou de oprichting van een Stichting Vrienden van de Dorpskerk Wichmond toejuichen. Zoiets bestaat al in vele gemeenten, ook onze buurgemeenten, en zou een goede mogelijkheid zijn om ook mensen die geen lid van onze kerk zijn, maar wel het behoud van het gebouw de Dorpskerk als beeldbepalend historisch dorpsgezicht willen ondersteunen, hieraan bij te laten dragen.
De kerkrentmeesters hebben met Avonturijn overeenstemming bereikt over beeindiging van het huurcontract voor Withmundi.
Komend seizoen vinden er weer een aantal huissamenkomsten plaats in de pastorie met als thema ‘samen doen’; u wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.