Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 13 juli 2015
Op verzoek van basisschool De Garve zal ds. Wiersum zitting nemen in de identiteitscommissie van de school, zonodig daarbij ondersteund vanuit de kerkenraad.
De kerkenraad heeft de jaarcijfers van de Diaconie over 2014 en de begroting van de Diaconie over 2015 goedgekeurd. Beide laten een gezonde financiele situatie zien waarbij inkomsten en uitgaven ongeveer in evenwicht zijn.  Kerkenraad heeft ook de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2014 goed gekeurd. Ook hier is sprake van een gezonde financiele situatie. Alle jaarcijfers en de begroting staan elders in dit blad.
In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat het fijn zou zijn wanneer ons kerkgebouw als plek van rust en bezinning in een drukke samenleving ook door de week open zou kunnen zijn. De kerkenraad heeft besloten om het kerkgebouw overdag open te stellen. Dit levert geen problemen op met de brandverzekering, maar bij diefstal zonder braak (je kunt zo naar binnen lopen) wordt er niet uitgekeerd. Daarom zullen bijvoorbeeld onze bijbels (o.a. het exemplaar geschonken door onze eerste predikant ds. Mol) niet zomaar in de kerk kunnen liggen. Ook zal de opgang naar het orgel afgesloten dienen te worden en zijn er nog andere punten van aandacht. Kerkrentmeesters werken dit verder uit en zoeken beheerders voor een vaste dag in de week (iemand die de kerk open doet en weer sluit).
De kerkenraad zou de oprichting van een Stichting Vrienden van de Dorpskerk Wichmond toejuichen. Zoiets bestaat al in vele gemeenten, ook onze buurgemeenten, en zou een goede mogelijkheid zijn om ook mensen die geen lid van onze kerk zijn, maar wel het behoud van het gebouw de Dorpskerk als beeldbepalend historisch dorpsgezicht willen ondersteunen, hieraan bij te laten dragen.
De kerkrentmeesters hebben met Avonturijn overeenstemming bereikt over beeindiging van het huurcontract voor Withmundi.
Komend seizoen vinden er weer een aantal huissamenkomsten plaats in de pastorie met als thema ‘samen doen’; u wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.