Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
Jaarrekening 2014 en begroting 2015
Elders in dit nummer vindt u de door de kerkenraad goedgekeurde jaarrekening van de Diaconie over 2014, en de goedgekeurde begroting voor 2015. Beide liggen tot 1 oktober 2015 ter inzage bij Ep Heuvelink (tel. 470735).
 
Collecten
Op 28 juni was de uitgangscollecte bestemd voor de opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda, een project waarbij Kerk in Actie de locale organisatie Mwana Ukundwa steunt. Deze organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kinderen. De collecte bracht 70,56 euro op, en er is 145 euro overgemaakt.
Op 16 augustus was de uitgangscollecte bestemd voor zendingswerk in Nigeria. In dat Afrikaanse land behoren de weduwen tot de allerarmsten. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. De collecte voor dit zendingswerk in Nigeria bracht  45,50 euro op, er is 95 euro overgemaakt.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.