Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Lezer, als u dit leest is het bijna Startzondag. Het belooft een mooie dag te worden.  We beginnen in de kerk: een gezinsdienst.  Het thema is “ goede buren.” Goede buren geven elkaar de sleutel van hun huis.  Burgermeester Aboutaleb van Rotterdam betreurt het dat dit vandaag minder gebeurt dan voorheen:  “ Ik vraag ook altijd in een zaal als ik een toespraak mag houden hoeveel mensen de sleutel van hun buren hebben. Dat is beduidend minder dan vroeger” (Aboutaleb). Het uitwisselen van voordeursleutels met je buren getuigt ervan dat je elkaar hebt leren kennen, dat je echt buren van elkaar bent geworden, dat je elkaar vertrouwt en dat je op elkaar kunt rekenen in nood. Zo ontstaat er ware gemeenschap. We willen dit symbolisch realiseren in de Startdienst. Aan het begin van de dienst krijgt iedereen een sleutel. De sleutel die uitgedeeld zal worden symboliseert dit gevoel van vertrouwen tussen buren, maar tevens het vertrouwen dat we in de dorpskerk willen plaatsen en het vertrouwen dat we in God willen plaatsen.  Want kerk en God willen ook buren zijn van iedereen op het dorp, betrouwbare buren.  Door de sleutel terug te geven aan het eind van de dienst zeggen we dat we dat vertrouwen hebben.  Dus het is belangrijk dat u aanwezig bent, want dan kunt u uw vertrouwen geven.  Wat is mooier? Tijdens de preek en de voorbeden zijn de kinderen met Marieke  Maandag in Withmundi voor een leuke activiteit die met het thema te maken heeft.  Ik verklap het nog niet. Na de dienst wordt er  koffie, thee en limonade aangeboden, in Withmundi.  We praten met elkaar.  Misschien zijn er nieuwe mensen – wilt u zich aan hen voorstellen?  Bij mooi weer gaan de deuren open en kunnen we naar buiten, op het terras of het grind, alvorens we ons naar de pastorie begeven voor de officiële ingebruikname van het Diaconele Deel. Het Diaconele Deel van de pastorie heeft een toilet gekregen, een ruimte om koffie en thee te zetten en om af te wassen.  De twee grote bijeenkomstkamers zijn mooi ingericht. Velen hebben hard gewerkt om het allemaal te realiseren.  Dit deel van de pastorie moet nu officieel in gebruik worden genomen en daar leent de Startzondag zich uitstekend voor - het wil immers een bijdrage leveren aan het gemeenschapsleven in de buurt. Voormalige predikanten zijn uitgenodigd.  Dus u moet er beslist zijn, lezer.  Na de ingebruikname is er, rond 11.45 uur, een aperitief, en aansluitend een lunch: lekkere soep en broodjes. Het plan is om drie soorten soep aan te bieden: courgette, groente en tomaat.   Luxe, en allemaal gratis!   Kortom,  een topdag in de historie van de Protestantse gemeente van Wichmond.  Ik hoop op mooi weer.  Dat hoopte ik ook voor de openluchtdienst en die hoop was niet ijdel.  We hadden een geweldige dienst, en er was een grote opkomst.  Ik kijk met genoegen erop terug, maar we moeten ook vooruit blijven kijken. Iedere zondag weer een feest.  Op naar de volgende! De dichter George Herbert schreef een ode aan de zondag.   Die eindigt met het verlangen om van zondag naar zondag te mogen springen in het leven, tot de laatste sprong, en die brengt ons in de hemel! 
Agenda
Vrijdag 11 september om 20 uur:  Vrijwilligersavond in Withmundi.  Onderwerp: bloed geven doet leven. Jo Wiersum (donorarts in dienst bij de Nederlandse bloedbank Sanquin en werkzaam bij stichting TRIP – Transfusie en Transplantatie reacties in patiënten), Rien Baauw en Ria Klein-Kranenbarg (beiden hebben regelmatig bloed gegeven) presenteren het onderwerp. Wat beweegt mensen om bloeddonor te worden? Is vrijwillig bloed geven vandaag nog altijd nodig?  Heeft de bloedbank genoeg bloed? Hoe staat het met veiligheid rondom bloedtransfusie in Nederland? Kom om over deze actuele vragen te horen en te spreken. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee voor iedereen klaar! 
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.