Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In de pastorietuin zijn zo veel appels uit de boom gevallen dat mijn vrouw en ik ze nooit op zullen krijgen.  Lezer, houd u van appels?  Ik heb vijf dozen vol! U mag er zo vier meenemen.  U kunt er appeltaart mee bakken, jam van maken, appelmoes...  Zo veel mogelijkheden. Maar u heeft natuurlijk ook al uw voorraad.  We moeten we met al dat fruit?  Voedsel, zo niet voor het lichaam dan wel voor de overdenking:  zien we hierin niet iets van de gulheid van de Schepper?  Hij geeft in overvloed.  Je zou bijna zeggen, Hij is een verkwister.  Maar dan denken we aan de armoede in de wereld, de droogte op sommige plaatsen, het gebrek...  En dan komen we bij het idee dat Hij het aan ons overlaat om voor de goede verdeling te zorgen.  Hij wil ons als rentmeesters  hebben op aarde. Adam zet Hij in een tuin en zegt: Zorg ervoor.  Zorgen voor de aarde, voor de goede verdeling, de goede orde, dat is een Bijbelse instelling. En juist hierover gaan we verder nadenken op zondag 11 oktober, want dan staat het verhaal van de rijke jongeling op het rooster – een aangrijpend, uitdagend verhaal.
Agenda
Vrijdag 9 oktober, 14.30-16.30 uur – een middag in het diakonele gedeelte van de pastorie.  Er zal koffie en thee worden geserveerd. Thema:  Sint Franciscus – het tegenovergestelde van de rijke jongeling. Iedereen welkom.
Zondag 11 oktober, de lofzang om 10 uur.  We komen bijeen in de eerste plaats om God te loven en om Hem te danken, om Hem te vragen om vergeving van zonden. De lofzang op het dorp moet doorgaan, door de eeuwen heen. Kom een uurtje en help die lofzang gaande te houden! In de tweede plaats komen we om te luisteren naar Zijn woord  en naar een overdenking.  Een gemeentelid verzorgt dit keer de gebeden.
Zondag 18 oktober: de heer Boon komt als gastpredikant.
Woensdag 21 oktober en donderdag 22 oktober: vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 22.00 uur, de eerste twee huiskamerbijeenkomsten in de pastorie  (de derde en de vierde zijn op 2 en 12 november).  Lezer, heeft u al ingetekend voor één van de avonden?  We hopen op goede opkomsten en op fijne en inspirerende ontmoetingen met elkaar.  Het thema is: Wat is het geheim van een bloeiende kerkelijke gemeente? We gaan ons gesprek laten inspireren door twee korte filmpjes van de KNVB over verenigingsleven.  
Hartelijke groet vanuit de pastorie - Tim Wiersum. 
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.