Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
We komen in de tijd van Allerheiligen (1 november).  Een mooie tijd.  De Bijbelse teksten die duidelijk over de heiligen spreken komen uit de brief aan de Hebreeën. We worden door die brief aangemoedigd om de heiligen in gedachte te houden en om ons door ze te laten inspireren. Wie zijn die heiligen?  In Gods ogen is iedere gelovige een heilige.  Niet vanwege diens prestaties, maar puur omdat God begint met de verklaring: u bent heilig. Ik heilig?  Juist niet!  Ja, zegt Hij, in Mijn ogen wel. Geloof begint met het accepteren van deze verklaring.  Het staat ook in de Bijbel, in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 2: iedere gelovige is een heilige.  Maar er zijn ook de grote heiligen die ons aanmoedigen.  Die hebben we nodig in een tijd van ongeloof.  Die getuigen, met hun optimisme en hun overwinningen, van de zinvolheid van het geloof. In de brief aan de Hebreeën worden ze in het lange hoofdstuk 11 genoemd.  De heiligen vormen een wolk van getuigen om ons heen, waarvan een deel op aarde is en een deel in de hemel.  Het is een gemeenschap die de tijd overstijgt. Daar is Abel, die God een offer bracht waar Hij blij mee was.  En daar zien we Henoch, die zo trouw met God door het leven wandelde dat hij het stervensproces oversloeg en direct naar de hemel verhuisde. En daar staat Franciscus van Assisi.  Pas hebben we zijn aardse leven herdacht.  In een tijd van  overvloed aan voedsel en technologische luxe is Franciscus een heilige die aanspreekt met zijn ontsnapping uit het materialisme, zijn contactlegging met de dierenwereld, zijn ontdekking van Christus. Je kijkt naar Franciscus, naar zijn gebaren, zijn zingen, zijn rennen achter de armen aan, zijn tranen, zijn extase, je kijkt naar hem en je ziet een gloedvolle weerspiegeling van God. In deze tijd van het jaar denken we als protestanten natuurlijk ook aan Martin Luther. Hij is ook een grote heilige. Hij kwam op voor het geloof in een tijd toen geloof onder druk stond, vanwege geld.  De kerk had geld nodig voor haar bouwwerken, en ze zei tegen haar leden: door geld te storten op de rekening van de kerk komt u eerder in de hemel, hoeft u niet zo lang te lijden in het vagevuur.  Ik protesteer hiertegen! riep Luther, op de vooravond van Allerheiligen, in het jaar 1517. Zo begon het protestantisme, als een reactie op een valse leer gemotiveerd door geldzucht. Wat voor rol speelt geld vandaag in onze kerk?  Maar dat is een andere discussie. Terug naar de heiligen.  Op deze dag dat ik schrijf gedenken de Anglicanen twee van hun grootste heiligen, Hugh Latimer en Thomas Ridley.  Beiden kwamen op 16 oktober 1555 gezamenlijk op de brandstapel, vanwege hun geloof.  Ridley had alle brieven van Paulus uit zijn hoofd geleerd.  Hij werd bisschop van Londen.  Maar in een korte tijd van vervolging van protestanten, toen de oudste dochter van Hendrik de Achtste vijf jaar lang op de troon zat, werd hij veroordeeld, samen met Latimer, bisschop van Worcester. Bij het oplaaien van de vlammen zou deze hebben gezegd:  “Wees flink, meester Ridley.  We zullen op deze dag met Gods hulp een kaars in het land aansteken die, zo vertrouw ik, nooit meer gedoofd zal worden.”  Maar ik vraag me af:  wat zou Latimer zeggen over het geloof in zijn land vandaag?  De golf van secularisatie gaat over heel West-Europa heen, daar is geen ontsnappen aan. En dit is de reden waarom we de heiligen in gedachte willen houden.  De brief aan de Hebreeën zegt het zo:  “Door zo’n wolk van getuigen omgeven moeten wij elke zondelast die ons hindert, van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven.”  Hardlopen, ik doe het graag.   Hardlopen door het leven heen, de wedstrijd van het geloofsleven, de zinnen scherp, doelgericht, omgeven van een wolk van getuigen – uw grootmoeder die geloofde, en die haar geloof ook uitdroeg, of misschien uw kleindochter, die met haar vertrouwen getuigt dat God bestaat, zonder dat zij daar enig benul van heeft, maar die vraagt om de verhalen van de Bijbel!  Het is een mysterie, en het komt voor.  Het feest van Allerheiligen is ons gegeven om ons te bemoedigen.  Het zegt ons: Ga door!  God kan opnieuw verbazen.
 
 
Agenda
Zondag 1 november (Allerheiligen), 10.00 uur:  gezinsdienst gezamenlijk met de kerkleden va Steenderen. 
Maandag 2 november, vanaf 19.45 uur tot uiterlijk 22.00 uur, de derde huiskamerbijeenkomst in de pastorie. Het thema is: Wat is het geheim van een bloeiende kerkelijke gemeente?
Woensdag 4 november, 20 uur:  Dankdienst voor het gewas en de opbrengst. Na de dienst is er een bijeenkomst – zie hieronder. 
Zondag 8 november, 10 uur:  ZWO-dienst. Voorganger: Pr Rien Baauw
 
Hartelijke groet vanuit de pastorie - Tim Wiersum.  
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.