Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Op maandag 16 november, aanvang 20 uur,  verzorgt ds. Boon uit Zelhem in Withmundi een avond over "Hoe gaan we om met kritische opmerkingen over ons geloven en kerk zijn?". Dit op basis van het recentste boek van schrijver Maarten 't Hart, getiteld 'Magdalena'.
In onze dagen is ons christelijk geloven een randverschijnsel geworden in onze samenleving. Er zijn veel meer niet-gelovigen dan wel-gelovigen. Vele mensen stapten destijds van hun geloven binnen kerkverband af. Zij wisten waarom zij zich daar niet meer thuis voelden. Maar de jonge niet-gelovigen van nu ervaren het gewoon als vanzelfsprekend dat zij niet meer in de kerk komen. Zij hebben er niets meer te zoeken, zo lijkt hun mening te zijn. Eén van de mensen die het geloof ontrouw zijn geworden is de schrijver Maarten 't Hart, een overigens boeiende persoonlijkheid. Hij weet wel degelijk waarom hij de kerk verliet. In zijn laatste boek "Magdalena" getuigt hij daar opnieuw van. Hier bespreekt hij de moeizame relatie met zijn moeder, die het geloof trouw bleef. Op een rationele wijze rekent hij af met het christelijk geloof. Laten we die kritische wijze van denken eens nader bezien en bepalen wat ons eigen standpunt hierover is. Wat is onze kritiek tegenover die van Maarten 't Hart.  Het kan nooit kwaad ons geloof te toetsen aan de kritiek van andersdenkenden.
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.