Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Startzondag 2015 Startzondag 2015
Hoe veel vertrouwen heeft u in uw buren? Geeft u een sleutel af voor noodsituaties of anderszins.
Tim hield hier een gloedvol betoog over tijdens de startzondag en verschillende buren waren er bij.
Ook aanwezig waren de mensen die nauw betrokken waren bij Kaatje en Tinus Memelink, die na hun overlijden geld beschikbaar hadden gesteld m.n. voor het onderhoud gebouwen. En dus ook voor de pastorie, die aan de buitenkant weer een mooie frisse uitstraling heeft en van binnen wat ruimtes heeft gekregen t.b.v. diaconaal werk. Al eerder gaf ik aan wat er allemaal gebeurd in de pastorie, maar er was nog niet “officieel” geopend en de diaconale pastoriecommissie had bedacht dat dat mooi kon op de startzondag 13 september en dat is gebeurd. Bennie knipte een lint door onder toeziend oog van Ap en Drika en vele toeschouwers en daarna was er een drankje voor alle aanwezigen. De huiskamers heetten nu Tinus en Kaatje een verrassing van schilder Robert.
Iedereen maakte een rondje en vervolgens was er een heerlijk soepje voor elk wat wils, want er was keus uit drie en Withmundi was vol met etende en gezellig pratende mensen, buren en verre buren en hele verre buren vreet(d)zaam bijéén. Het was een goede start.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.