Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker- Wichmond. Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker- Wichmond.
Dagelijks worden we via de media geconfronteerd met verschrikkelijke beelden van duizenden vluchtende mensen, die proberen een beter bestaan te krijgen in vooral Europese landen.
Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen, maar we kunnen vluchtelingen, die naar Nederland komen, wel helpen door persoonlijke steun en aandacht te geven bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Diaconie en Caritas zijn ooit opgericht om hulp te bieden aan de hulpbehoevende medemens. Beide kerken van Wichmond en Vierakker zien hier de kans om daar aan te voldoen en doen daarom een oproep aan iedereen in onze dorpsgemeenschap, (zowel kerkelijk als niet kerkelijk gebonden) om indien er hulp gevraagd wordt, wat tijd of materiaal  beschikbaar te stellen voor deze mensen.
 Wat er precies van u gevraagd wordt, weten we nog niet. 
Deddie van Alphen, voorzitter Interkerkelijke werkgroep AZC Zutphen (Asielzoekerscentrum), zal de hulpvragen, die ze krijgt, doorspelen aan de Kerngroep Vluchtelingenwerk Vierakker-Wichmond. De kerngroep, bestaat uit uit Rien Baauw en Elly Marijnissen, zal dan contact zoeken met mensen, die zich hebben aangemeld om hulp te bieden.
 
U kunt zich aanmelden via de mail of telefonisch bij:
Rien Baauw    mailadres: 0575 441744
Elly Marijnissen mailadres: 0575 441276
 
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.