Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 september en 9 november 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 september en 9 november 2015
Bij aanvang van de vergadering op 14 september deelde de heer Simon Mulder mee dat hij zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester neerlegt. De onderlinge samenwerking kwam onvoldoende tot stand. Er is in de achterliggende periode gezamenlijk geprobeerd om hiervoor een oplossing te vinden. Dit is helaas niet gelukt. De gehele kerkenraad betreurt dit en stelt vast dat hiermee een vacature is ontstaan.
Er is in de kerkenraad gesproken over de wenselijkheid van het oprichten van een Stichting Vrienden van de Dorpskerk Wichmond. Zo’n stichting zou activiteiten kunnen organiseren om geld voor het behoud van kerk en pastorie als dorpsgezicht te genereren. Door zo’n stichting, die al in diverse van onze buurgemeenten bestaat, wordt de financiele basis verbreed van alleen kerkleden naar eenieder die dit dorpsgezicht een warm hart toedraagt. De kerkenraad kan zelf niet zo’n stichting oprichten, want dan zou deze stichting moeten voldoen aan de PKN eisen voor een kerkelijke stichting.
Kerkenraad heeft dhr. Rien Baauw en mevr. Elly Marijnissen gevraagd en bereid gevonden zitting te nemen in een locale kerngroep die zich bezig houdt met mogelijke vragen vanuit het asielzoekerscentrum in dat in maart 2016 de deuren opent in de voormalige rechercheschool in Zutphen. Op die manier hopen we als gemeenschap Wichmond-Vierakker concreet wat te kunnen betekenen voor vluchtelingen. Meer over de bijeenkomst hierover die plaatsvond na de viering op Dankdag staat elders in dit blad.
Een afvaardiging vanuit o.a. kerkenraad en liturgiecommissie hebben een keuze gemaakt uit de twee versies van vier antependia (zie ook vorig kerkleven). De naaisters zijn ook al bij elkaar geweest. We zijn nog op zoek naar enthousiastelingen die zich bezig willen gaan houden met de geldwerving, bijvoorbeeld door een bazar te organiseren.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.