Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 september en 9 november 2015 Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 14 september en 9 november 2015
Bij aanvang van de vergadering op 14 september deelde de heer Simon Mulder mee dat hij zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester neerlegt. De onderlinge samenwerking kwam onvoldoende tot stand. Er is in de achterliggende periode gezamenlijk geprobeerd om hiervoor een oplossing te vinden. Dit is helaas niet gelukt. De gehele kerkenraad betreurt dit en stelt vast dat hiermee een vacature is ontstaan.
Er is in de kerkenraad gesproken over de wenselijkheid van het oprichten van een Stichting Vrienden van de Dorpskerk Wichmond. Zo’n stichting zou activiteiten kunnen organiseren om geld voor het behoud van kerk en pastorie als dorpsgezicht te genereren. Door zo’n stichting, die al in diverse van onze buurgemeenten bestaat, wordt de financiele basis verbreed van alleen kerkleden naar eenieder die dit dorpsgezicht een warm hart toedraagt. De kerkenraad kan zelf niet zo’n stichting oprichten, want dan zou deze stichting moeten voldoen aan de PKN eisen voor een kerkelijke stichting.
Kerkenraad heeft dhr. Rien Baauw en mevr. Elly Marijnissen gevraagd en bereid gevonden zitting te nemen in een locale kerngroep die zich bezig houdt met mogelijke vragen vanuit het asielzoekerscentrum in dat in maart 2016 de deuren opent in de voormalige rechercheschool in Zutphen. Op die manier hopen we als gemeenschap Wichmond-Vierakker concreet wat te kunnen betekenen voor vluchtelingen. Meer over de bijeenkomst hierover die plaatsvond na de viering op Dankdag staat elders in dit blad.
Een afvaardiging vanuit o.a. kerkenraad en liturgiecommissie hebben een keuze gemaakt uit de twee versies van vier antependia (zie ook vorig kerkleven). De naaisters zijn ook al bij elkaar geweest. We zijn nog op zoek naar enthousiastelingen die zich bezig willen gaan houden met de geldwerving, bijvoorbeeld door een bazar te organiseren.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.