Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanochtend psalm 12.  Kent u psalm 12, lezer?  Nee, ik ook niet uit mijn hoofd, maar ik kom hem eens in de drie maanden tegen. Ik lees iedere ochtend en iedere avond op volgorde een psalm, behalve zondags, want dan hebben we een vrije dag en gaan we naar de kerk en zien we wel wat we voorgeschoteld krijgen – surprise - maar op een weekdag twee keer een psalm.  Zo ga je zo ongeveer eens in de drie maanden het hele psalmboek door (150 psalmen) en vier keer per jaar komt dan iedere psalm op zijn beurt weer even langs. Mooi. Brandstof voor de ziel. Ja, je moet ook eten iedere dag en Jezus zei een mens leeft niet van brood alleen want er is ook het Woord en dat is voedsel voor de ziel: een psalm ’s ochtend en ‘s avonds met een paar stukjes schrift uit het oude en het nieuwe testament, het is als pap en appelmoes, maar dan geestelijk bedoeld.  ‘s Ochtends een gezang erbij?  Nou vooruit.  Er mag af en toe wel wat suiker bij de thee. Niet te veel, één klontje gezang is genoeg. Onze reformatoren hadden er hun bedenkingen bij, en terecht: gezangen zijn soms eerder voedsel voor de zinnen dan de geest.  Maar een psalm: dat is zwaardere kost. Vaak wel. Psalm 12 bijvoorbeeld - kijk maar naar vers 1:  Behoud, o HEER, wil ons te hulpe komen,/ Daar 't volk ontbreekt, dat liefd' en vreê betracht./ De trouw bezwijkt, en 't klein getal der vromen/ Nog kleiner wordt in 't menselijk geslacht. Goed gezegd, zo is het precies, is mijn eerste reactie. De psalmist verwoordt mijn situatie. Maar dat is natuurlijk verkeerd denken.  Het getal der vromen is zeker wel geslonken, maar buiten de kerk zijn er genoeg die liefd’ en vree betrachten. Nou en of.  Zo wil de psalm mij testen, ziet u lezer?  Ben ik wel alert?  Of laat ik mij verleiden tot geestelijke hoogmoed? Deze psalm kan mij sussen of wakker schudden.  Word wakker, predikant.  Ik lees door:   Is al bedrog en valsheid, wat zij spreken;/ De vleierij, een bron van bitt're smart,/ Glijdt van de tong als vloeiend' oliebeken;/ Zij spreken niet dan met een dubbel hart. Ja, waar.  Vaak gehoord. En terecht.  Waarom komt u niet (meer) in de kerk? 't Is al bedrog en valsheid, wat zij spreken. Ze zeggen dit maar ze doen dat. Op zondag mooi praten over geloof, hoop en liefde, maar op maandag niet anders zijn dan alle anderen. Of: ze zeggen op te willen komen voor de onderdrukten maar ze zijn gewoon te laf. En kijk eens naar al die pedofiele schandalen. Ze hebben gelijk, hoe maken we dat weer goed?  Hoe wordt de kerk in het westen ooit weer geloofwaardig?  God, kom ons te hulp!  En luistert U vooral niet naar dit gebed:  De HEER, Die 't waar' van 't vals' kan onderscheîen,/ En 's mensen hart, hoe listig ook, doorziet,/ Snij' spoedig af de lippen, die ons vleien,/ De trotse tong, wier grootspraak elk verdriet, want als U dat hoort, is het over en uit.  Dan zal ik op zondagmorgen bij de kassa in de AH moeten gaan zitten - die doet goede zaken en zal me misschien nog wel kunnen gebruiken. Dan geen 120 euro meer voor een uurtje kerkdienst leiden, nee, dan zal ik echt werk moeten gaan doen, dan is het luilekkerleventje van rustig rondfietsend dominee voorbij.  Door de volgende verzen van psalm 12 raas ik heen, zonder veel bij de woorden stil te staan - ze zeggen immers allemaal hetzelfde en ik krijg het er benauwd van, kom geen troostend woord tegen, nee, geen troostend woord, tot, tot ? Ja! Bij vers 6:  Des HEEREN woord is rein, en al Zijn spreken/ Is zuiver, als het allerfijnst metaal;/ Nooit is het schuim van 't zilver zo geweken,/ Schoon in den kroes gelouterd zevenmaal. Hier een kentering, een opluchting: Zijn woord in tegenstelling tot mijn woord.  Zijn woord nog zo rein, zo zuiver als altijd.  Goud waard. Minstens zilver.  Kan ik nog in handelen.  “Spreek Heer: Uw dienaar luistert. Wat vraagt U?”  “Wie zal Ik zenden, wie zal in onze naam gaan?” Nou, ik wil wel. Maar o wee:  ben ik geen mens met onreine lippen? Psalm 12 heeft me er net volop aan herinnerd. Zal dat zilveren woord zijn waarde niet verliezen in mijn mond?  Lezer, dat laatste had ik nou net niet moeten zeggen. Want wat heb ik nu ineens een pijn - alsof een of andere seraf een gloeiend stuk kool op mijn lippen heeft gedrukt. 
Agenda: Diensten en bijeenkomsten
Donderdag 21 januari, 19.45 uur in de pastorie: gesprek over “De lente van ons geloof.” Iedereen welkom.  Het is warm in de pastorie en er is koffie en thee met lekkere koekjes. We praten over ons geloof in vergelijking met de vier seizoenen. Ieder seizoen heeft zijn mooie dingen. Iedereen welkom. 
Vrijdag 22 januari, 14.30 uur – 16.30 uur:  Koffiemiddag in de pastorie. Zwennie Langwerden en haar dochter Renske Ruiterkamp komen vertellen over hun recente reis naar de Dominicaanse Republiek en over de steun van mensen uit Wichmond aan kinderen en gezinnen aldaar.
Vrijdag 22 januari om 19.30 uur:  ons projectkoortje oefent weer, onder leiding van Ds Deddie van Alphen.  We bereiden ons voor op de Veertigdagentijd.  Iedereen welkom!   We oefenen een uurtje in Withmundi.  De verwarming is aan.
Zaterdag 23 januari:  Bezoek aan de Ark van Noach in Dordrecht.  Voor meer informatie over dit uitstapje kunt u bellen met Egbert Harmsen – tel. 0575-472832
Zondag 24 januari, 10 uur: dienst met ds D. Bos uit Doetinchem
Donderdag 28 januari, 19.45 uur in de pastorie: gesprek over “De zomer van ons geloof.”
Zondag 31 januari, 10 uur:  Heilig Avondmaal
Donderdag 4 februari, 19.45 uur in de pastorie: gesprek over “De herfst van ons geloof.”
Vrijdag 5 februari, 18 uur – 18.30: korte avonddienst gevolgd door gebed. U kunt uw verzoeken (al dan niet anoniem) voor specifieke voorbeden voor hulp bij ziekte of ander soort zorg op de zondag in de enveloppe leggen die aan het prikbord bevestigd zal worden in de pastorie (waar we koffie drinken na de dienst).  De enveloppe nemen we mee naar de kerk op de eerste vrijdagavond van iedere maand voor gebed. 
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.