Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
  
Collecten
De uitgangscollecte op zondag 27 april was via Kerk in Actie bestemd voor de christelijke hulporganisatie World concern in Myanmar (vroeger Birma genoemd) en heeft 19 euro opgebracht. Miljoenen boeren in Myanmar zitten muurvast in armoede; overleven met te weinig voedsel is de zorg van elke dag. Dorpelingen worden getraind in het verbouwen van groenten in hun eigen tuin. Er is 40 euro voor dit doel overgemaakt.
 
Op zondag 25 mei was de uitgangscollecte bestemd voor de stichting UP4S die onderdak en basis- en middelbaar onderwijs biedt aan kansarme kinderen in Oeganda. UP4S was een aantal jaren geleden het project van onze ZWO groep.  De collecte heeft 55.50 euro opgebracht en er is 120 euro overgemaakt naar dit goede doel.
 
Op zondag 6 juli is de uitgangscollecte bestemd voor een heel kleinschalig agrarisch project in Guinee (Afrika). Ds. en Mevr. Wiersum hebben in Guinee gewerkt en kennen de personen betrokken bij dit project. Meer over dit collectedoel leest u elders in dit blad.
Met de uitgangscollecte op  17 augustus willen we aansluiten bij het landelijk collecterooster van Kerk in Actie. Overal in ons land wordt dan in de zondagse eredienst gecollecteerd voor de christelijke organisatie ‘JCJCR’ die Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen lessen over de andere cultuur en religie en gaan bij elkaar op school op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst! Hoe bouw je in Israel aan vrede als zelfs de kinderen elkaar niet kennen en vooroordelen dus blijven bestaan? Ze ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf, met dezelfde interesses en dromen. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt dit belangrijke vredeswerk in Israel van harte. Helpt u mee?
 
Collecte-opbrengsten Diaconie
 
April       191,05 euro
Mei        168,25 euro
 
Uitgangscollecten
(m.u.v. hierboven reeds vermeld)
17 april (Heilig Avondmaal)           38,-    euro
  4 mei                                       35,70  euro
 
Alle gevers heel hartelijk dank !

Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Knutselen in Adventstijd
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.0 uur

meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.00 uur
2e Advent

Kinderoppas: Renske Ellenkamp

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 13-12-2020 om 10.00 uur
3e Advent

Kinderoppas: Jo Wiersum

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-12-2020 om 10.00 uur
4e Advent

Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.