Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Een musical in Wichmond: Ludger-Luther-Liefde! Een musical in Wichmond: Ludger-Luther-Liefde!

Een musical in Wichmond:
Ludger-Luther-Liefde!
 
Anno 2017:
1275e geboortejaar van Ludger
BRENGER VAN HET CHRISTELIJK GELOOF NAAR DE ACHTERHOEK
 
Anno 2017: 
500 JAAR REFORMATIE
 tweespalt TUSSEN KATHOLIEKEN EN PROTESTANTEN
 
DE WEG VAN HAAT NAAR
herstelde LIEFDE:
SAMEN IN WICHMOND EEN MUSICAL OPVOEREN MET ALS TITEL:
 
Ludger-Luther-Liefde!
 

 Waar? In het Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg, naast de RK kerk, Vierakker)
 Wanneer? RONDOM HERVORMINGSDAG natuurlijk!
(de dag waarop Luther met zijn 95 stellingen de Protestantse kerk in het leven riep)
 Door wie? mensen UIT WICHMOND-VIERAKKER en omgeving:
katholiek, protestants, niet kerks..
 
Uitvoeringen
·         Vrijdag 27 OKTOBER 20 UUR
·          Zaterdag 28 OKTOBER 20 UUR
·         Zondag 29 oktober 14 uur
 
 
 
Kaartjes: € 7.50 (Kinderen t/m 12 jaar € 3.50)
verkrijgbaar bij:  Bakkerij Besselink (Dorpsstraat Wichmond),               Auto Langwerden (Lankhorsterstraat) en
het Ludgerusgebouw, vanaf vrijdag 13 oktober.
 
 
Het stuk is gesitueerd in het jaar 1917, een tijd toen de Nederlandse samenleving nog grotendeels aan een kerk verbonden was, hetzij katholiek, hetzij protestants (hervormd/gereformeerd). De twee geloofsrichtingen waren toen streng gescheiden (nu gelukkig niet meer).  De verschillen die toen bestonden tussen de katholieke en protestante bevolkingsgroepen worden in het stuk uitgebeeld. Dit gebeurt met een knipoog. Er wordt met humor naar een verzuilde samenleving gekeken, een agrarische gemeenschap met een kleine dorpskern en een levendige middenstand. Het verhaal heeft een goed einde. Dat ontstaat door een wonder.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.