Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 19 apr 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

Kerkradio/websitedienst voor zondag 19 april,10 uur
beloken Pasen
Inleiding

Deze dienst begint met gebed

zingen, Wees gegroet, gij eersteling der morgen, uit het Liedboek voor de kerken, lied 221:1+2,  met begeleiding vanuit de Martinikerk te Groningen
 
Gedicht
 
We zingen nu lied 463:1, 4+5 uit het Liedboek voor de kerken, LvdK 463:1,4+5
O Heer die onze Vader zijt
een lied aangevraagd door een van onze trouwe volgers op internet.
begeleiding vanuit de Grote Kerk in Dordrecht
 
In aansluiting op dit lied lees ik nu uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, de verzen 19-23
 
OverdenkingAmen
 
We zingen nu lied 675:1+2 uit het Nieuwe Liedboek   Geest van hierboven
 
Laten wij danken en bidden
 
En laten we nu luisteren naar een lied gekozen door een van onze kerkleden:
 
Er is een God die hoort
Ik lees u eerst de tekst voor, dan zult u dat in uw hoofd hebben om mee te kunnen zingen.  De tekst zal u vast wel bekend in de oren klinken..
 
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.


God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard’,
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

 
https://www.youtube.com/watch?v=YMokAdixghU
 
Onze Vader…
 
Een paar mededelingen: ………….
 
Laten we zingen, beste mensen:  ons slotlied is: 
 
Grote God wij loven U  Lied 413 uit het Nieuwe Liedboek: we zingen de verzen in de volgende volgorde: 1,3+2
 
Zegen

 

terug
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Livestream via: https://youtu.be/zQqCDkciRfI
Orde van Dienst : Zie Kerkdiensten meer details
meer details

Dienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 28-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.