Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 14 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

Kerkradio/websitedienst voor zondag 14 juni,10 uur
Eerste zondag na Trinitatis
Inleiding
Geachte kerkradioluisteraars,  welkom  …  Vandaag is de eerste zondag na Trinitatis, en de kerk is weer in het groen getooid. 
………………………………
 
Deze dienst kan direct na afloop al bekeken worden op de website.
De website is wichmond.protestantsekerk.net
Ik herhaal: wichmond.protestantsekerk.net
Ook zal de dienst vanmiddag beluisterd kunnen worden. Op de eerste pagina van de website staat links een groen blok met een lijst van opties. We plaatsen de optie beluisteren kerkdiensten onderaan.
 
Deze dienst begint met gebed:
Laten wij bidden…
Goede God,
……………………….
Amen. 
En nu luisteraars, kijkers van de livestream, een psalm die God prijst om zijn schepping en om zijn wet
 
Psalm 67:1,2+3 – volgens de oude berijming
 
https://www.youtube.com/watch?v=AV-7X9J9ijk
 

D'algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed:
Opdat elk geneegen
Zich aan uwe wegen
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens uw heil erkenn'.
 
 
De volken zullen U belijden,
O God! U looven al te saam';
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over uwen naam:
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmaatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die uw arm vergaêrde,
Die Gij veilig leidt.
 
 
De volken zullen, Heer, U looven,
O Heer! U looven al te maal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons geneegen;
Onze God geeft zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn gepreezen;
Hem zal alles vreezen,
Wat op aarde leeft.
 
 
Gedicht
En nu, luisteraars, een gedicht … 
 
Ik nodig u uit mee te luisteren naar het prachtige lied Samen in de naam van Jezus
https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q  
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

 
In aansluiting op dit lied lees ik nu uit het Evangelie van Mattheüs hoofdstuk 9 vers 35 t/m 10:15
 
Overdenking
 
Over deze tekst wil ik drie dingen zeggen...
……………………………………………………………………
…Amen.
 
Nu volgt het lied Daar ruist lans de wolken
                                                     
https://www.youtube.com/watch?v=gxVtW2jFgUo
 

Liedtekst

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

 
Laten wij danken en bidden
Dank zij U Heer…
……………………………………………………….
….God hoor nu onze gebeden in de stilte.
 
Laten we nu luisteren naar het lied Vaste rots van mijn behoud
https://www.youtube.com/watch?v=EtN3nmBBB8E
 
Onze Vader…
 
Een paar mededelingen: ………….
 
Beste mensen:  ons slotlied is:   Voorwaarts christenstrijders uit de bundel van J. de Heer, lied 106:1+3
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ1PFpucRKY
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang 't u worde, in Zijn woord geloof.
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
 
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt Zijn sterkte neer;
velt wie tegenstreven, 't geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, heerst op 's Vaders troon;
strijdt, volhardt ten einde. 't Geldt Zijn eer, uw kroon.
 
 
Zegen
 

terug
 
 
 

Oecumenische dienst in RK kerk Vierakker
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
Met basisschool de Garve

Kinderoppas: Gerrie Hiddink
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Renske Ellenkamp

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-10-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Jo Wiersum

Uitgangscollecte:  College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.