Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
do 21 mei 2020  om 9.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Dienst

 
Kerkradio/websitedienst voor Hemelvaartsdag 2020
Donderdag 21 mei, 09.00 uur
Inleiding
Geachte kerkradioluisteraars,  welkom  …
 
Deze dienst kan direct na afloop al bekeken worden op de website.
De website is wichmond.protestantsekerk.net
Ik herhaal: wichmond.protestantsekerk.net
Ook zal hij vanmiddag beluisterd kunnen worden. Op de eerste pagina van de website staat links een groen blok met een lijst van opties. We plaatsen de optie beluisteren kerkdiensten onderaan.
 
Deze dienst begint met gebed:
Laten wij bidden…
 
Laten we zingen, een lied gekozen door een echtpaar uit onze gemeente voor deze speciale dag: Dank U voor deze nieuwe morgen, lied 218, verzen 1,2,3,4+5

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XaJG-eLBds
Gedicht
En nu, luisteraars, een gedicht … 
 
We zingen nu een lied gekozen door een ander echtpaar uit onze gemeente, lied 216:  Dit is een morgen als ooit de eerste Lied 216:1,2+3
 
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8
Vandaag is de Schriftlezing uit het boek der Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, de verzen 1 t/m 11
 
Overdenking
Lieve mensen,
Over deze schriftlezing wil ik drie dingen zeggen.
 
Laten we nu zingen, beste mensen, een lied gekozen door een voormalige inwoner van Wichmond, thans woonachtig in Hengelo:
Een prachtig lied:  Mijn Jezus ik houd van U, met begeleiding vanuit de Oude kerk in Delft
https://www.youtube.com/watch?v=Y_seFl-03w4
 
 
Laten wij danken en bidden
 
We zingen nu, voordat we het Onze Vader bidden, het lied Abba Vader
Zingen    Abba Vader uit het nieuwe liedboek 886 met twee verzen in het Nederlands
https://www.youtube.com/watch?v=4TAH106wOY8
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

 
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van u alleen

Dat min wil voor eeuwig zij
D’Uw’  en anders geen
Laat mijn  hart nooit koud zijn Heer
Laat mij nimmer gaan
Abba Vader laat mij zijn
Slechts van u alleen
 
Onze Vader…
   
Onze Vader die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid.

Amen

 
 
Een paar mededelingen: ………….
 
Zondag, luisteraar van de kerkradio en kijker van de livestream, hebben we een gastpredikant, en wel een bekende, wiens foto hier aan de muur hangt, want ze heeft deze gemeente gediend, namelijk Ds Deddie van Alphen. Dus daar verheugen we ons op. 
 
 
We zingen tot slot een hemelvaartslied uit de bundel van J. de Heer: 
Kroon Hem met gouden kroon, alle drie verzen, lied 722 uit de bundel van J. de Heer
 
Met begeleiding vanuit de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.
https://www.youtube.com/watch?v=RmviXLRJX44
 
 
Zegen
De Heer zegene u en Hij behoede u,
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe Zijn aangezicht over u
En geve u vrede.
Amen.
 
 
 

terug
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Livestream via: https://youtu.be/zQqCDkciRfI
Orde van Dienst : Zie Kerkdiensten meer details
meer details

Dienst
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 21-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Dienst
datum en tijdstip 28-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.