Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
zo 10 sep 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Wiersum
Kerkdienst

Startzondag met blaasgroep Com Cobre.

Het thema voor Startzondag dit jaar is “Een open huis”.  Hierover zegt onze landelijke kerk het volgende: Met dit thema “sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.” De bedoeling is dat iedere kerkganger persoonlijk iemand uitnodigt om op deze zondag in de kerk te komen. We willen mensen leren kennen en nodigen ze uit voor wederzijdse kennismaking - zowel in de kerkdienst, waarin rekening gehouden zal worden met gasten, als bij de koffie/thee in Withmundi samen erna.  Een kort onderdeel van de dienst zal bestaan uit informeel praten met degene die naast je zit.  Er zal aan iedereen een kaart worden uitgedeeld waarop vragen afgedrukt zullen staan om het gesprek op gang te brengen – vragen zoals: Heb jij een huisdier? Men bevraagt elkaar in paren  en dan zullen de kaarten met de ingevulde antwoorden worden opgehaald om te worden versierd door de kinderen tijdens de preek.   Na de dienst zullen de kaarten op tafels in Withmundi liggen (iedere kaart zal een tafelnummer hebben wat mensen moeten onthouden). De kaarten kunnen dan tijdens het koffiedrinken tot verdere toelichting en gesprek leiden in groepen rond de tafels. Zo maken we kennis met anderen en zij met ons. Denkt u alstublieft na over wie u daarvoor volgende week uit zou kunnen nodigen.  Het gaat om een persoonlijke uitnodiging richting iemand met wie u een vertrouwensrelatie heeft.  Het zou fijn zijn als iedere kerkganger op zondag 10 september iemand mee kon brengen. 

Kinderoppas: Renske Ellenkamp

Collectes, giften, acties: college van kerkrentmeesters

terug
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 27-05-2018 om 10.00 uur
Kinderoppas: Renske Ellenkamp

Collectes, giften, acties: college van diakenen
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.