Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Toelichting bij de jaarrekening 2016 Toelichting bij de jaarrekening 2016
De kerkenraad heeft in de meivergadering de jaarrekening over 2016 van het College van Kerkrentmeesters, zoals hiernaast samengevat, goedgekeurd.  Opvallend is de grote afwijking ten opzichte van de begroting voor 2016, namelijk een positief resultaat van 25.881 euro, ten opzichte van een begroot tekort van 10.170 euro. Hiervoor zijn 2 verklaringen:
1.Er was 11.000 euro begroot voor lasten overige eigendommen betreffende ‘saneren schuur Bretveld’ (asbest); dit vraagt echter meer tijd (o.a. uitzoeken, “bestemmingsplan”,  wat komt er voor in de plaats” en “zijn er subsidies beschikbaar - de regels voor dit specifieke geval zijn tot op heden nog onduidelijk”); Dit is doorgeschoven naar 2017 en staat voor 2017 opnieuw op de begroting. De kerkrentmeesters zijn er bij voortduring actief mee bezig (voorlichtingsbijeenkomsten, informatieve gesprekken, offertes etc.).
2.Er zijn in 2016 een aantal grote (meer dan 500 euro), incidentele giften van een klein aantal gevers ontvangen (net als in 2015), die echter door hun incidentele karakter niet in de begroting opgenomen kunnen worden; totaalbedrag van deze grote giften is 15.000 euro. Kleinere giften waren voorzichtig begroot op 500 euro, maar bedroegen 5.000 euro. Voor al deze giften zijn we uiteraard heel dankbaar.
 
Het positieve resultaat van 25.881 euro is toegevoegd aan de reserves (deels onderhoudsfonds, deels algemene reserve).
Ten opzichte van de jaarrekening over 2015 zijn er 2 belangrijke verschillen: bijdragen levend geld waren 8.500 euro hoger in 2016, en lasten kerkgebouw en overige eigendommen gezamenlijk waren 8.500 euro lager dan in 2015 (door incidentele lasten in 2015).
 
Een ieder die toelichting wil bij de jaarrekening wil of de jaarrekening in wil zien (dat laatste kan tot 15 juli 2017) kan hiervoor contact opnemen met de penningmeester, dhr. Ep Heuvelink.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.