Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie. Vanuit de pastorie.
Als u dit leest zijn we al een eind de decembermaand in. December, de laatste maand van het jaar.  Het is meestal een drukke maand, met veel gezellige samenkomsten en feesten.  Dat hebben we wel nodig, anders zou het misschien een wat sombere maand zijn, met korte dagen, lange nachten en buiten kou.  Toch vind ik dat we in Advent ook iets van de eenzaamheid van Johannes de Doper moeten ervaren. Johannes de Doper, in de woestijn, ver van de bewoonde wereld, ver van paleizen en markten en winkels en restaurants. Hij eet daar weinig - sprinkhanen en wat wilde honing.  Hij heft zijn stem: ‘Maak recht de weg des heren!’ Velen trekken naar hem uit en laten zich dopen. Ze willen van hun zonden af en schoon schip maken.  Hij biedt een nieuw begin, daar in de woestijn.  Kunnen wij die beweging vandaag ook maken?  Het zou betekenen jezelf wat terugtrekken in deze tijd, de stilte opzoeken, misschien wat vasten.  Misschien helpt het ook een goed boek mee te nemen op die reis door Advent, die reis naar kerst, via de leegte van de woestijn.  Een boek over het geloof?  In de pastorie hebben we een boekenkast in een van de kamers waar we koffie drinken.  Misschien is het een idee om daar eens te kijken, om te zien of daar voor deze tijd van Advent iets ligt wat tot verfrissing van geloof kan leiden?
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.