Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
All across the land dawns a brand new morn
This comes to pass when a child is born.”(Fred Jay)

De geboorte van een kind is alsde heldere vroege ochtend;de aarde fris, de hemel vertoont haar glorend licht. Er is weer hoop:“Licht dat ons aanstoot in de morgen, licht overdek mij vuur mij aan.”Alles is schoon en nog onbezoedeld door de dingen van de latere dag. Alles is brand-new-spiksplinternieuw, vertoont noch kras noch deuken. Zo is de aarde aan het begin van de dag. Een geschenk.  Ofaan het begin van een nieuw jaar.  En met kerst, vanwege de geboorte van het Kind dat alles nieuw maakt. Nieuwe hoop. 

Maar oh - kwetsbaar kind!Jij bent afhankelijk. Jij hebt mijn liefde nodig, mijn opvoeding, mijn zorg. Jij kijkt mij aan in onschuld en met vragen in je ogen. Wat ga je voor me doen?? Wat ga ik doen met deze nieuwe dag?  En wat gaan we doen voor de wereld aan het begin van het nieuwe jaar?De aarde is als dat kwetsbaar, pasgeboren kind.  Of nee,als een wat te vroeg geborenkind dat nog enige tijd in de couveuse moet liggen, waar ik, arts, heel alert bij moet zijn, zorgend, begeleidend, ingrijpend waar nodig. Zo de aarde nu: vraagt om diegrote alertheid. “Licht dat ons aanstoot in de morgen, vroegtijdig licht waarin wij staan.”

A brand new day.  Alles ligt voor je.  Zo veel kansen, zo veel potentie. Als een pasgeboren  kindben jij nu, o Aarde.  Zoveel mooie onverwachte zonsopgangen en wonderen van het leven die je nog kan presteren, als alles goed gaat. Zo veel mooie verrassingen die je ons nog kan brengen. Wat zal hetjaar 2020 ons brengen? 

Aarde, jij als het kind onschuldig aan het begin van een nieuw leven, kwetsbaar, afhankelijk vanmijn alertheid en zorg, ik moet jou sturen, de weg wijzen, beschermen, helpen. Jij kijkt naar mij, ik zie jou, verwelkom jou, en zeg: “Licht, kind inmij, kijk uitmijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen,en elk zijn naam in vrede draagt.” (Citaten uit “Licht dat ons aanstoot in de morgen” van Huub Oosterhuis).

Afscheid en aantreding van een ouderling-met-speciale-opdracht
Eind van dit jaar neemt onze ouderling-met-speciale-opdracht, ZwennieLangwerden, afscheid van haar ambt.  Een ouderling-met-speciale-opdracht is niet lid van de kerkenraad (spaart wat vergaderwerk) maar doet wel het pastorale werk van een ouderling - omzien naar mensen die lid zijn van de gemeente, het contact tussen hen en de kerk onderhouden, gemeenteleden bijstaan wanneer het nodig is.  Zwennie heeft als ouderling-met-speciale-opdracht geweldig werk gedaan voor onze gemeente. Haar “wijk” was de leden die buiten onze kerkelijke gemeente Wichmond wonen – dus leden in Vorden, Hengelo, Warnsveld, Zutphen...  Zwennie heeft de gemeenteleden in haar wijk bezocht, bemoedigd, bijgestaan in tijden van nood, gefeliciteerd bij vreugdevolle momenten. De kerk is haar heel dankbaar voor het werk dat ze als ouderling gedaan heeft, en dat zal ook zeker gelden voor de leden waarmee ze regelmatig contact hield.
Het werk van ouderling is normaal voor vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging tot acht jaar.  Daarna is het goed als een ander het stokje over wil nemen, zodat je niet het gevoel krijgt dat je voor eeuwig belast bent met het ambt omdat anders niemand het werk meer doet. Het is dan ook heuglijk dat er voor Zwennie een opvolger is gevonden, namelijk mevrouw Janneke Mulder-Bijl. We zijn Janneke dankbaar dat ze de mooie opdracht van het ouderlingschap-met-bijzondere-opdracht op zich wil nemen. Janneke zal bevestigd worden in haar ambt in de kerkdienst op zondag 5 januari 2020. Maar eerst zal Zwenniein die dienst afscheid nemen van haar taak. Zwennie blijft actief in onze gemeente – bijvoorbeeld als preekvoorziener. Daar zijn we ook heel dankbaar voor!  

Bij de  diensten:
  • Zondag 1 december:  Eerste Advent. Dienst om 10 uur met orgel en trompetspel (trompet: Albert Haltholt)
  • Zondag  15 december: de dienst is om 11 uur.Al onze leden die niet meer zelfstandig in de kerk kunnen komen worden uitgenodigd voor deze dienst (aan vervoer is gedacht). Het wordt een moment van weerzien in de kerk, met een mooie kerkdienst en een hapje eten in Withmundi (soep en broodjes). Er komt een koor die in de dienst zal zingen: Reborn.  We hopen op een grote opkomst zodat er ontmoeting kan zijn. Lezer, komt u ook? Fijn!
  • Dinsdag 24 december, 20 uur: De kerstavonddienst met Koperblazersensemble Com Cobre.  Altijd sfeervol!
  • Woensdag 25 december, 10 uur:  eerste Kerstdag. Dienst met opvoering van een kerstspel.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.